Obavijest vinogradarima! 15.03.2019.

U vinogradima na području Splitsko-dalmatinske županije posebno Zagore već duži niz godina prisutna je pojačana zaraza vinove loze s gljivičnom bolesti crnom pjegavosti                                       (Phomopsis spp). Vinogradari je mogu lako prepoznati u vrijeme ili nakon rezidbe po izbjeljenoj rozgvi sivkasto srebrenkaste boje na kojoj se nalaze crne točkice.  U vinogradima u kojima je bolest uznapredovala, gljiva prelazi u starije drvo koje trune zbog čega je otežana kvalitetna rezidba.

U vrijeme bubrenja pupova ili fenofazi vunastog pupa vinogradari mogu izvršiti prvu zaštitu  od crne pjegavosti registriranim pripravcima na osnovi bakra, kojima se mogu dodati sumporni pripravci,  koristeći metodu prskanja (bez upotrebe ventilatora).

Primjena bakrenih pripravaka imat će povoljan učinak i u vinogradima u kojima se prošle godine u većoj mjeri javila bolest drva  tj. esca  ili apoplektično venuće vinove loze.

Registrirani pripravci na osnovi bakra su: Bordoška juha Caffaro 20WP, Champion Flow SC, Champion WG 50, Cuprablau Z, Cuprocaffaro 50WP, Kupropin, Neoram WG, Nordox 75 WG, Rame Caffaro 32 WP.

U vinogradima gdje je zabilježena veća prisutnost štitastih uši radi njihovog suzbijanja bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje Bijelo ulje, Ovipron Top EC  ili Mineralno svjetlo ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja  trgovačkog naziva Crveno ulje ili  Red Fox .

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis