Obavijest povrćarima, lukovičasto povrće

Vremenski uvjeti pogoduju infekcijama i razvoju plamenjače kapule (Peronospora destructor), te bakterioza, pa stoga preporučujemo uporabu pripravaka Ridomil gold MZ pepite, Galben-M, Aliette flash, Acrobat MZ, Shirlan 500 EC, uz dodatak pripravka na osnovi bakra.

Nakon dužeg kišnog razdoblja slijedi suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Koristite herbicide na osnovi pendimetalina (Stomp, 330 E,Stomp aqua, Pendigan 330EC, Filon 80 EC, Lentagran 45WP,Lontrel 300,Starane 250, sukladno dozvolama, te fenofazi kulture.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis