Splitsko-dalmatinska

Obavijest vinogradarima

Tijekom travnja i svibnja pale su značajno veće količine oborina od prosječnih koje su otežavale kvalitetno provođenje mjera za zaštitu bilja u vinogradima.

lokaliteti GARJAK

/VRLIKA

GROHOTE/ OTOK ŠOLTA JELŠANSKO

POLJE/HVAR

PROLOŽAC

 

VOLIOK/ OTOK VIS
TRAVANJ 120,5 mm/m² 132,8 mm/m²

 

112,2 mm/m² 161 mm/m² 84,3 mm/m²
SVIBANJ 123 mm/m² 93,3

mm/m²

175,5

mm/m²

92,9

mm/m²

109,7

mm/m²

OD ZADNJE PREPORUKE 16.05.2019. 50,5

mm/m²

26,3

mm/m²

37,5

mm/m²

43,51

mm/m²

38

mm/m²

 

lokaliteti VRGORAC POSTIRA/

OTOK BRAČ

KAŠTEL NOVI

 

TRAVANJ 213,4

mm/m²

202

mm/m²

121,4

mm/m²

SVIBANJ 166,6

mm/m²

152,6

mm/m²

169,4

mm/m²

OD ZADNJE PREPORUKE 16.05.2019. 45,67

mm/m²

35

mm/m²

25

mm/m²

U narednim danima najavljuje se nestabilno vrijeme s oborinama koje će i dalje pogodovati razvoju bolesti vinove loze te je potrebno čim uvjeti na terenu dozvole ponoviti zaštitu vinograda.

U ovakvim vremenskim uvjetima za zaštitu vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) preporučamo pripravke Curzate F, Galben F, Forum star, Pergado F, Fantic F, Folpan gold, Mikal Flash, Mikal Premium F, koji sadrže aktivnu tvar folpet koja ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa ranim botritisom (Botrytis cinerea). Osim navedenih mogu se koristiti i drugi pripravci protiv plamenjače npr: Ridomi Gold MZ Pepite, Ampexio, Mildicut 25 SC, Alfil Duplo i dr.

Vrlo je važno obratiti pažnju na mijenjanje tj. rotaciju aktivnih tvari u ovakvim uvjetima kod provođenja zaštite !!

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) kao što su: DynaliNativo WGPostalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Također je važno u ovakvim nestabilnim vremenskim uvjetima prilagoditi tj. smanjiti i razmake između tretiranja protiv uzročnika bolesti.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Obavijest povrćarima

Nakon niskih temperatura i bure, koje su stvorile stresne uvjete  i oštećenja na biljkama, uslijedile su značajne količine oborina koje su pogodovale  infekcijama i razvoju gljivičnih bolesti na krumpiru,luku,češnjaku te plodovitom povrću (rajčica,paprika). Stoga i dalje preporučujemo uporabu biostimulatora koji omogućavaju brži oporavak biljaka,a protiv gljivičnih bolesti uporabu   fungicida:Equation pro,Ortiva, Ridomil gold MZ pepite, Galben-M, Aliette flash, Acrobat MZ,Shirlan 500 EC,Signum,Zakeo 250 EC,Revus, Ranman Top,Pergado MZ, pazeći na dozvole po kulturama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, po mogućnosti tijekom vikenda, a prije novo najavljenih oborina.

 Ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilni vremenski uvjeti pogoduju razvoju truleži plodova (Monilinia spp.) na koštićavim voćkama, preporučujemo izvršiti zaštitu jedan od pripravaka :

Indar 5 EW – breskva, marelica, šljiva, trešnja

Luna experience – breskva, trešnja, višnja

Nativo WG – breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja

Signum – koštićave voćke

Switch 62,5 WG – marelica, trešnja, šljiva, breskva, nektarina

Teldor 500 SC – breskva, marelica, trešnja ,višnja

Također, nasade redovito pregledavati na prisutnost  lisnih uši i po potrebi napraviti zaštitu. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka:

Teppeki 500 WG (dozvola na breskvi i šljivi),

Pirimor 50 WG (dozvola na višnji, breskvi, šljivi),

Mospilan 20 SG (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, višnji i trešnji djeluje i na trešnjinu muhu),

Calypso (dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji),

Movento (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, trešnji, šljivi).

Nastavak nestabilnog vremena oborinama omogućiti će zarazu uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštićavom voću te uzročnikom kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii).

Zaštitu od uzročnika šupljikavosti lista moguće je napraviti jednim od pripravaka :

Captan WP 50 (koštičavo voće- osim višnje),

Delan 700 WDG (breskva, marelica, nektarina, trešnja ),

Kastor  (koštičavo voće- osim višnje),

Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Zaštitu od uzročnika kozičavosti lista moguće je napraviti jednim od pripravaka :

Chromodin C-65 (trešnja, višnja),

Delan  700 WDG (trešnja),

Luna experience (višnja),

Topsin M 500 SC (višnja)

Prilikom izbora pripravaka za zaštitu paziti na karence kod sorti ranije epohe dozrijevanja!

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest voćarima

Prema vremenskim prognozama, slijedi nestabilno vrijeme praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, što će  stvoriti uvjete za nove infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Prije najavljenih oborina uputno je obaviti zaštitu.  Prednost dajemo pripravcima na osnovi fenbukonazola (Indar EW),difenkonazola (Score 250 sc, Agro EC, Difcor EC, Agro Difenzone),ciprodinila (Chorus 75 WG), pirimetanila (Pyrus SC 400,Scala SC), u kombinaciji s kontaktnim fungicidima.

Uporabu strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus ,Tercel WG) preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaeta leucotricha).

Za štetne gusjenice dodajte Insegar ili Affirm.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima na kojima se prati let maslinovog moljca (Prays oleae) bilježi broj moljca ispod praga štetnosti. Zbog toga se u  maslinicima  u kojima je započela cvatnja ili se nalaze neposredno pred cvatnju ne preporučuje provoditi zaštita protiv cvjetne generacije maslinovog moljca.

Let maslinovog moljca će se i dalje pratiti u tjednim intervalima te će maslinari biti pravovremeno obavješteni o daljnjim mjerama zaštite.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Prema najavama prognostičara moguće su nove oborine koje će uz predviđeni porast temperatura pogodovati novim infekcijama uzročnikom gljivične bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola) kao i infekcijama uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola).Zaštitna sredstva su isprana,a u nekim vinogradima bilježimo značajna oštećenja od proteklih vremenskih nepogoda (bura, mraz).Uz preporučena sredstva na osnovi bakra koja pozitivno djeluju na zalječenje nastalih rana (Nordox 75 WG, Neoram WG),preporučujemo obavljanje zaštite uporabom sredstava na osnovi folpeta (Folpan 80 WDG,Shavit F,Universalis,Futura 50 WP,Pergado F,)  ili propineba (Antracol WG 70) ili ditianona (Delan  pro) , kojima je potrebno dodati pripravak na osnovi sumpora (Thiovit jet, Sumpor SC-80, Kumulus DF) ili Karathane Gold 350 EC,Topas 100 EC, kao preventivnu zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Kao sistemično preventivni pripravci za obje bolesti,mogu se koristiti pripravci na osnovi fosetila (Mikal Flash,Mikal Premium F,Galben F,Fantic F,Verita), Cabrio top,Ampexio, koje preporučujemo u vinogradima uznapredovale vegetacije gdje su moguće i vidljive infekcije.

Preporučenu zaštitu obavite čim to vremenski uvjeti dozvole.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

mr. sc. Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Upozoravamo na moguće nove infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis) koje mogu biti ostvarene uz postojeće vremenske prilike, kao i najavljene u danima narednog tjedna.

U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 SC,Difcor Agro,Indar 5 EW,Difenzone.

Navedenim pripravcima može se dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja:Delan 700 WDG, Delan Pro SC,Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Chorus 75 WG,Pyrus SC400.

U voćnjacima gdje bilježimo napad pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama,naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom preporučujemo uporabu pripravaka: Nimrod 25 EC, Crystal ,Tercel WG, Zato 50 WG, Stroby DF, Domark 40 ME i Luna experience  (djeluju i na uzročnika krastavosti i pepelnice).

Za suzbijanje populacija  lisnih uši preporučujemo uporabu  jednog od pripravaka Teppeki 500 WG , Pirimor  50 WG.

U nasadima krušaka kontrolirajte pojavu kruškine buhe (Pslla pyri),te prema potrebi tretirajte jednim od pripravaka:Actara WG, Movento SC ,Kraft 18 EC, Vertmec EC uz dodatak mineralnog ulja i povećanu količinu škropiva.

Ukoliko niste obavili zaštitu koštićavog voća, rukovodite se  prema preporuci od 03.05.2019.

Pokosite cvatući podrast ,a zaštitu obavite u doba dana kad pčele ne lete.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja zbrinite na zakonom propisan način.                                                                                                

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest povrćarima

Vremenski uvjeti pogoduju infekcijama i razvoju plamenjače luka (Peronospora destructor), plamenjače krumpira (Phytophtora infestans), pa stoga preporučujemo uporabu pripravaka Ridomil gold MZ pepite, Galben-M, Aliette flash, Acrobat MZ,Shirlan 500 EC.Nasade koji su oštećeni kasnim mrazom redovito tretirajte aminokiselinskim pripravcima.

Ostalo plodovito povrće (rajčice,paprike,krastavce,tikvice) nakon sadnje na otvorenom, preventivno zaštitite od uzročnika plamenjače prema preporuci od 03.05.2019.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vlažno vrijeme i dalje pogoduju razvoju  bolesti crne pjegavosti vinove loze ( Phomopsis viticola) a zabilježene su i prve primarne infekcije plamenjačom ( Plasmopara viticola).

Prema vremenskoj prognozi i u narednim danima očekuje se  vlažno i nestabilno vrijeme, predlažemo provesti zaštitu vinograda pripravcima na osnovi fosetila, npr: Alfil WG, Azimut 80 WG Fylal double, Mikal Flash, Mikal premium F, Momentum trio, Profiler, Verita .

Također upozoravamo na važnost suzbijanja uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) prelažemo primjenu fungicida dodatak fungicid npr. Nativo WG, Dynali, Postalon SC, Collis SC, Crystal KS, Vivando, Talendo, Stroby DF, Domark i sl..

Ovisno o vremenskim uvjetima prilagoditi i razmake tretiranja protiv uzročnika bolesti.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača!

Nakon izvršene zaštite ispuniti evidencijsku listu o uporabi SZB a praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest poljoprivrednicima o mjerama zaštite nakon tuče

U noći s nedjelje na ponedjeljak ( 29.04.2019.) dijelove otoka Hvara posebno Starigradsko polje zahvatilo je nevrijeme s  jakom tučom. Zabilježene su štete na poljoprivrednim kulturama, a najznačajnije su u vinogradima u vidu potpunog ili djelomičnog oštećenja zelenih mladica i aktivne lisne površine.

VINOGRADARE upućujemo da čim prije primjene tzv. fiziološke biostimulatore s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina  npr. Drin (0,05-0,075 %), Poly-Amin (0,15 %), Goemar BM 86 (0,3 %), Darina 4 (1 %), Alghena (0,08 %), ENA 19989 (0,08 %), Amalgerol (0,25 %), Bioplex (0,05 %) Folifertil Ultra (0,5 %), Megafol (0,2 %), Trainer (0,25 %) i slično.

Radi bolje učinkovitosti i brže obnove lisne mase biostimulatore je potrebno primijeniti svakih 10 dana barem 2-3 puta.

Obzirom da se u narednim danima i dalje očekuje vlažno i kišno vrijeme potrebno je očuvati preostalu lisnu masu zdravom te je važno provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola). U vinogradima u kojima je od posljednje zaštite prošlo manje od 7 dana mogu se koristiti kontaktni pripravci npr. Folpan 80 WDG, Solofol, Futura 50 WP, Shavit F, dok u vinogradima u kojima je prošlo više od 7 dana od posljednje zaštite prednost dati pripravcima npr: Forum Star DF , Curzate-F SC, Ridomil Gold Combi 45 WG , Fantic-F WP , Mikal Premium F , Pergado-F  i sl.

U maslinicima u kojima se masline nalaze neposredno pred cvatnju prednost dati već nabrojanim fiziološkim biostimulatorima, dok u mladim maslinicima i onim u kojima se ne očekuje urod  koristiti pripravke na osnovi bakra npr: Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupra, Copper key flow, Codimur SC.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.