Obavijest povrćarima

Nakon niskih temperatura i bure, koje su stvorile stresne uvjete  i oštećenja na biljkama, uslijedile su značajne količine oborina koje su pogodovale  infekcijama i razvoju gljivičnih bolesti na krumpiru,luku,češnjaku te plodovitom povrću (rajčica,paprika). Stoga i dalje preporučujemo uporabu biostimulatora koji omogućavaju brži oporavak biljaka,a protiv gljivičnih bolesti uporabu   fungicida:Equation pro,Ortiva, Ridomil gold MZ pepite, Galben-M, Aliette flash, Acrobat MZ,Shirlan 500 EC,Signum,Zakeo 250 EC,Revus, Ranman Top,Pergado MZ, pazeći na dozvole po kulturama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, po mogućnosti tijekom vikenda, a prije novo najavljenih oborina.

 Ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis