Obavijest voćarima

Prema vremenskim prognozama, slijedi nestabilno vrijeme praćeno oborinama u vidu lokalnih pljuskova, što će stvoriti uvjete za infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Stoga prije najavljenih oborina preporučujemo obavljanje zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG NeoTec,Star 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG,Delan Pro SC),ciprodinila (Chorus 75 WG),pirimetanila (Pyrus SC 400,Scala SC).

Uporabu strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus,Tercel WG) preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaeta leucotricha).

Ukoliko preventivna zaštita nije obavljena, prednost dajemo pripravcima na osnovi fenbukonazola (Indar EW),difenkonazola (Score 250 sc,Agro EC,Difcor EC,Agro Difenzone),u kombinaciji s kontaktnim fungicidima.

Zaštitu provedite za mirna vremena,u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kad pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis