Obavijest voćarima!

Obzirom da meteorolozi od sredine tjedna za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba najavljuju kišu, a od zadnje preporuke ovisno o lokalitetu palo je između 27 do 47 l kiše po m2, potrebno je u nasadima jabuka i krušaka ponoviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) jednim od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Obzirom da visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha), za zaštitu je potrebno primijeniti neki od pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem, moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience koji ujedno djeluju i na čađavu krastavost.

Pregledom nasada jabuka ustanovljena je prisutnost lisnih ušiju (Aphididae). Kako je cvatnja pri završetku, moguće je provoditi tretiranje insekticidima ali vodeći računa da se pokosi međuredni cvjetni pojas. U nasadima gdje se javljaju problemi sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) ili jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum) iza cvatnje preporuča se primjena pripravka Movento SC ili Closer koji ujedno suzbijaju i ostale lisne uši. Od ostalih pripravaka za suzbijanje lisnih ušiju dozvolu imaju: Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG.

Pregledom nasada jabuka također je uočena i prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi). Kako se porastom temperature očekuje njihova pojava, upozoravamo proizvođače jabuka da pregledaju svoje nasade te ukoliko nađu više od 2 – 3 pauka po listu potrebno je obaviti suzbijanje.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis