Obavijest proizvođačima jabuka

Na području Karlovačke županije pala je znatna količina kiše. To je imalo za posljedicu vrlo jaku infekciju čađavom krastavošću jabuke (Venturia ineaqualis).

Preporuča se primjena sistemičnih fungicida kao što su: Score 250 EC, Sercadis plus, Difenzone, Argo ,Difcor.

Radi produženja djelovanja navedenih sredstva preporuča se dodati neki od fungicida  kontaktnog djelovanja : Delan 80 WG, Merpan 80 WDG, Kastor, Polyram, Scab 80 WG.

Uz navedene pripravke, u nasadima u kojima je u prethodnim godinama zabilježena pojava pepelnice (Podosphaera leucotricha), potrebno je napraviti zaštitu kontaktnim sredstvima – Sulgran, Microtiol specila disperss, Karatane gold i dr. uz dodatak preparata na bazi sumpora kao što su Chromosul 80, Cosavet DF, Kalinosul 80, Kossan WG, Kumulus DF, Sulfosul 80 DF i drugi.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Račune kupljenih sredstava čuvati na gospodarstvu 3 godine.

Svaku uporabi sredstva za zaštitu bilja treba evidentirati u Evidenciji korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                          sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis