Obavijest proizvođačima kukuruza

U tijeku je sjetva kukuruza. Nakon sadnje, a prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti zemljišni herbicidi kako bi se omogućilo rast kukuruza bez prisutnosti korova. Neki od navedenih herbicida mogu se primijeniti i u ranoj fazi poslije nicanja kukuruza (do faze 3 lista – BBCH 13).

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC, Dost 330 EC, Stomp aqua CS, Pendus 330EC, Pendigan 330 EC, Sharpen 330 EC, Wing P, Frontier X2.

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix 560 SE, Lumax, Lumax H 537.5 SE,  Primextra TZ gold 500 SC, Akris, Merlin WG, Koban 600,  Koban T, Koban TX.

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve, prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Click 50 FL, Akris, Harmony SX, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP.

Dozacija herbicida koji se mogu koristiti u oba roka primjene (nakon sjetve, a prije nicanja te rana faza nakon nicanja kulture) je različita.

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli odnosno potrebno je poznavati sastav korovne flore koja se prethodnih godina pojavljivala na parceli. Djelotvornost zemljišnih herbicida ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis