OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA!

Ovim putem upozoravamo sve vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale , ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije. ( Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja korova ambrozije (Ambrosia artemisifolia), NN 72/07.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su međuredna kultivacija okapavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje pojedinačnih biljaka i košnja.

Kemijske mjere suzbijanja se provode primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (izaziva alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (sprječavanje daljnjeg širenja).

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr.

E-mail: Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis