Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada!!! Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 06/08.07. mm/m²

 

količina oborina 09/10.07. mm/m²

Srednje vrbničko polje 17,9 mm 13,2 mm
Gornje vrbničko polje 29,3 mm 19,4 mm
Jurandvor 23,9 mm 11,3 mm
Vinodol 16,7 mm 13,7 mm

 

Po smirivanju vremenskih prilika ponoviti kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Ostvarene uvjete za nove infekcije plamenjačom vinove loze gotovo na svim lokacijaima bilježimo 06.,07.,08., i 09.07. stoga i za ovo tretiranje preporučamo primjenu sistemičnih pripravaka.

Protiv plamenjače vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi dimetomorfa, fosetila, metalaksila, cimoksanila.

Protiv pepelnice vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi metrafenona, tebukonazola, tetrakonazola, miklobutanila.

Pregled pripravaka u tablici Obavijesti za vinogradare od 21.06.2019.

Ukoliko postoji mogućnost i kada to temperature dopuštaju, u razmacima između dva tretiranja do omekšavanja boba, obaviti sumporenje.

Nastavo na obavijest vinogradrima od 10.06.2019,  sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) i Novoj Naredbi o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za spriječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 63/2019. od 28.06.2019. (NAREDBA) podsjećamo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM
  • U MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA VINOVE LOZE REDOVITO PRATITI PRISUTNOST VEKTORA AMERIČKOG CVRČKA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA
  • SUZBIJATI VEKTORA AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST U VINOGRADIMA, MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA PREMA NAREDBI
  • U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU OBAVEZNO OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA (kontakti FITOINSPEKCIJA RIJEKA 422-805, 377-197, rijeka@mps.hr)
  • POSJEDNIK BILJA OBVEZAN JE ZAPUŠTENI VINOGRAD PRIVESTI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI TE GA REDOVITO OBRAĐIVATI I ODRŽAVATIU SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18)

 

U vegetacijskoj sezoni 2018. na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji samo na području Vrbničkog polja.

Nastavno na Obavijest vinogradrima od 10.06.2019. godine u tablici niže podaci o našim zadnje obavljenim očitanjima lokaliteta područja Primorsko-goranske županije na prisutnost/pojavnosti američkog cvrčka kao i zelenog lozinog cvrčka. Očitanja na lokalitetima otoka Raba obavljena 24.06. a na ostalim lokalitetima od 05. do 09.07.2019.

 

lokalitet Američki cvrčak Zeleni lozin cvrčak

 

Krk-Jurandvor ++
Krk-Vrbničko polje + +++
Krk-Kimpi + ++
Vinodol ++
Zvoneća ++
Kastav-Šporova jama +
Kastav/Rijeka-Srdoči + +++
Rab-Barbat ++
Rab-Mundanije +++
Rab-Kampor +++

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

Populacija američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) je za sada niska (1-2 odrasla oblika/žuta ploča) i samo odgovornim ponašanjem možemo ju takvom i održati. Prisutnost zelenog lozinog cvrčka (Empoasca flavescens) je uglavnom srednja i visoka.

Vinogradare ako to već nisu, upućujemo da primjene insecticide za suzbijanje cvrčaka u toku ovog tjedna. Ovo tretiranje ne bi smjeli izostaviti vinogradari područja na kojima imamo zabilježenu pojavu američkog cvrčka.Popis registriranih insekticida u Obavijesti vinogradarima od 10.06.2019. Od navedenih samo pripravci na osnovi piretrina dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis