Obavijest poljoprivrednicima – tuča

Dijelove Krapinsko-zagorske županije jučer je ponovno pogodila tuča, koja je nanijela štete poljoprivrednim kulturama. Potrebno je što prije sanirati rane, kako bi se spriječio razvoj bolesti na biljkama.

U vinovoj lozi– primijeniti pripravke na bazi folpeta. Ako je od posljednje redovite zaštite nasada prošlo 7 ili više dana, potrebno je primijeniti sistemične pripravke koji sadrže i folpet. Tkavi su npr. Forum Star, Galben F, Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F, Fantic F i sl.

Dodati sistemični pripravak za suzbijanje pepelnice , npr. Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Indar 5 EW, Domark 40 ME i dr.

Ako je od posljednje redovite zaštite proteklo manje od 7 dana, dovoljno upotrijebiti preventivni pripravak na bazi folpeta: Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Solofol. Dodati pripravak na bazi sumpora protiv pepelnice. Koncentraciju prilagoditi vremenskim prilikama.

Stradale nasade  jabuka i krušaka možete tretirati pripravkom Futura 50 WP ili nekim od pripravaka na bazi kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kapetan 80 Bwg, Caption 80 WG i sl).

Stradale nasade preporučljivo je, odvojeno od zaštite, tretirati jednim od fizioloških stimulatora na bazi aminokiselina (Drin i sl).

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno FIS bazi podataka.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E- mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis