Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 15.02.2019.

Voćarima sa područja šibensko-kninske županije preporučamo prije fenofaze bubrenja pupova da izvrše tzv. „plavo prskanje“ tj. tretiranje bakrenim pripravcima: Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion, Champion Flow SC, Cuprablau-Z, Bordoška juha 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP.

Zaštita tokom zime kod većine voćnih vrsta smatra se osnovnom zaštitom, jer u voćnjacima u kojim se pravovremeno provede kvalitetno zaštita tijekom zime, tada tijekom vegetacije ima daleko manje problema s mnogim štetnim organizmima.

Navedena bakrena sredstva kombiniramo sa mineralnim uljima Mineralno svijetlo ulje ili Bijelo ulje za prezimljujuće štetnike.

Možemo također koristiti već gotove tvorničke pripravke u kombinaciji bakra i mineralnih ulja: Modro ulje ili Crveno ulje.

Zimsko ili „Plavo prskanje“ obavljamo za mirna vremena, temperature zraka trebaju biti više od 5 ⁰C, uz što veći utrošak škropiva.

Ovom mjerom preventivno štitimo koštićave voćke od kovrčavosti lista (Taphrina deformans)  šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) paleži cvijeta i grančica (Monilinia laxa).

Strogo treba paziti da bakrene pripravke koristimo najkasnije do otvaranja pupova zbog njegove fitotoksičnosti!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
e-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis