Obavijest proizvođačima koštićavog voća! 16.03.2018.

Koštićavo voće (breskva, nektarina, marelica) na području Šibensko-kninske županije nalaze se u fazi pucanja pupova (zeleni vrh). Obzirom na vremenske uvijete do sada i u narednom periodu, moguće su primarne infekcije uzročnikom kovrčavosti lista ( Taphrina deformans ). Upozoravamo da se bolest može suzbiti jedino preventivno. Ako dođe do infekcije znakovi bolesti se mogu pojaviti na gotovo svim listovima. Obnova otpalih nakovrčanih listova iscrpljuje biljku što negativno utječe na cjelokupnu njenu kondiciju.

Za preventivnu zaštitu preporučamo koristiti sljedeće pripravke: Chromodin S-65, Delan700 WDG, Difcor, Nativo75 WG ili Ziram 76 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
E-mail: Jelena.Brkic.Terzanovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis