Javni uvid i rasprava za prijedlog Programa gospodarenja u privatnim šumama za g. j. „Lađevac Rakovica“

Program gospodarenja šuma za gospodarsku jedinicu „Lađevac – Rakovica“ obuhvaća katastarske općine:

– Bročanac
– Donji Lađevac
– Drežnik Grad
– Furjan
– Gornji Lađevac
– Mašvina
– Močila
– Nova Kršlja
– Popovac
– Rakovica
– Sadilovac

Javni uvid se može obaviti:

– svaki radni dan od 12. do 25. ožujka 2018. godine između 11:00 i 13:00 sati u prostorijama grada Slunja na adresi trg dr. Franje Tuđmana 12 Slunj i

– svaki radni dan od 26. ožujka do 8 travnja 2018. u prostorijama općine Rakovica između 11:00 i 13:00 na adresi Rakovica 6, Rakovica.

Javna rasprava će se održati u prostorijama općine Rakovica na adresi Rakovica 6, Rakovica u četvrtak, 12. travna od 10:00 – 12:00h.

Matija Volner, dipl.ing.šum.
Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis