Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća 15.03.2018.

Unatoč vrlo kolebljivim temperaturama unazad dva tjedna na pupovima već je vidljivo ovogodišnje kretanje vegetacije kod koštićavog voća. Sunčano i stabilno vrijeme bez noćnih temperatura ispod nule, kako se najavljuje u idućih nekoliko dana, još više će poticati razvoj pupova. Premda za vikend prognostičke karte najavljuju negativne vrijednosti temperature zraka savjetujemo voćare da što prije obave prvu preventivnu zaštitu svojih nasada. Koristiti treba pripravke na bazi bakra.

To su npr. Nordox 75 WG, Champion 50 WG ili flow SC, Cuprablau Z, Rame Caffaro 32 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro, Neoram WG.

Radi efikasnijeg suzbijanja prezimljelih oblika štetnika ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja poput: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top ili Ovitex

Vlasnicima pojedinačnih voćki na okućnicama savjetujemo „okupati“ stabla pripravcima poput Crveno ulje ili Modro ulje. Pri tome treba paziti da ne dolazi do otkapavanja škropivaa sa grančica ili pupova jer može biti fitotoksično. U plantažnim nasadima u punom rodu koristiti maksimalno moguću količinu škropiva i smanjiti brzinu strujanja zraka ventilatora obzirom da još nema lišća.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena i pri temperaturama iznad 50C.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis