Obavijest voćarima 19.02.2018.

Nakon obavljene rezidbe koštićavog voća (breskva,nektarina,višnja,trešnja,šljiva), te bajama u zaleđu Županije,  uputno je obaviti fitosanitarnu mjeru uporabom pripravaka na osnovi bakra, koji se mogu  koristiti do fenofaze otvaranja pupa. Preporučujemo Nordox 75 WG, Neoram WG,Champion, Champion Flow SC, Cuprablau Z,Bordošku juhu 20 WP .

Ova preventivna mjera zaštite usmjerena je na uzročnike šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla),kovrčavosti ista (Taphrina deformans) te paleži cvijeta i rodnih mladica (Monilinia laxa).

 Kombinacija navedenih pripravaka  s  mineralnim uljima –Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC osigurava zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika.Moguće je uporabiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje ili Modro ulje.

Zaštitu provedite za mirna vremena, kad temperature nisu ispod 5 ° C ,te uz povećani utrošak škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis