Uspjeh poljoprivrednih savjetodavaca

Što je CECRA?

Certificate for European Consultants in Rural Areas (CECRA certfikat) predstavlja modularni program metodičkog usavršavanja poljoprivrednih savjetnika i konzultanta u ruralnom prostoru. Program usavršavanja obuhvaća minimalno pet modula, dva obavezna i tri izborna modula metodičkih vještina savjetovanja. Modularni CECRA program trenutno sadrži 17 modula.

1. Moj profil savjetodavca 10. Promocija savjetodavnog rada
2. Komunikacija i odnosi u savjetodavnom radu 11. Organizacija događaja
3. Timski rad i vođenje tima 12. Savjetovanje i podrška grupama
4. Govorništvo/Prezentiranje 13. Osnove medijacije
5. Upravljanje vremenom 14. Savjetovanje i podrška subjektima u strateškim pitanjima
6. Vođenje projekata 15. Uvod u coaching
7. Oblikovanje savjetodavnog procesa 16. Upravljanje inovacijama
8. Upravljanje promjenama 17. Osnove sudjelovanja
9. Učenje moderiranja    

 

Moduli „Moj profil savjetodavca“ i „Komunikacija i odnosi u savjetodavnom radu“ predstavljaju obvezne module. Tri izborna modula odabiru se od preostalih petnaest modula.Modularni CECRA program metodičkog usavršavanja savjetnika razvijen je u okviru četverogodišnjeg projekta, koji je trajao od 2009. do 2012. godine, a kojeg je provela Internacionalna akademija poljoprivrednih savjetodavaca (njem. Internationale Akademie der Landwirtschaftiliche Berater – IALB) sa partnerima i znanstvenicima iz područja poljoprivrednog savjetodavstva i obrazovanja.

Poticaj za izradu modularnog CECRA programa odnosio se na zahtjev Europske komisije za obaveznim dokazom o kompetencijama koje poljoprivredni savjetodavci i konzultanti, korisnici sredstva programa ruralnog razvoja za sufinanciranje savjetovanja, stječu redovitim usavršavanjem. CECRA predstavlja pristup metodičkom usavršavanju koji omogućava savjetodavcima i konzultantima u ruralnom prostoru ispunjavanje navedenog zahtjeva Europske komisije.

CECRA je najšire prihvaćen standard metodičkog usavršavanja savjetodavaca koji se provodi u većini država članica EU sa razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom (Njemačka, Irska, Španjolska, Švicarska itd.).

Stjecanje certifikata „CECRA-trener“, kojeg sada imaju naši kolege Kristijan Jelaković i Aleksandar Horvatić, omogućit će da Savjetodavna služba dodatno i kvalitetno usavršava i jača kompetencije svojih djelatnika i tako dodatno doprinese učinkovitijoj podršci poljoprivrednika u jačanju proizvodnosti, konkurentnosti i održivosti njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj.

Više o CECRA na: www.cecra.net 

Film o CECRA možete vidjeti ovdje.

Pripremi za ispis