Obavijest poljoprivrednicima! 11.09.2017.

Obavještavaju se Obiteljska poljoprivredna gospodarstva korisnici državnih potpora sa područja Karlovačke županije, da Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. organizira prikupljanje i besplatan odvoz praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Temeljito isprana i ispražnjena kontaktna/primarna ambalaža (boce, kanistri, vrećice) od sredstava za zaštitu bilja moći će se predati  u srijedu 27.9.2017. na 3 lokacije:

Agroprojekt d.o.o.

Obala Trnskog 19

Karlovac

8.00 – 10.00

Medven trgovina d.o.o.

Mali Erjavec 4

Mali Erjavec

11.00 – 12.00

Vinski podrum Vrbanek

Obrež Vivodinski 1

Vivodina

13.00 – 15.00

 

Akcijom „Preteći list“ prikuplja se  isključivo ambalaža tvrtki koje su članice udruge CROCPA EKO MODEL- koja financira ovu akciju: Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer Crop Science, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Na dan predaje ambalaže potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i OIB kako bi se svakom korisniku mogao popunit  Prateći list za otpad (PL-O) i Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO). Sekundarna i tercijarna ambalaža koja nije bila u doticaju s proizvodom može se odložiti u spremnike za otpad predmetnih materijala.

Poljoprivredno gospodarstvo smije privremeno skladištiti praznu ambalažu SZB godinu dana!

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis