Obavijest poljoprivrednicima! 04.08.2017.

Svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/2014 i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), odvojeno od komunalnog otpada sakupljati praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu je smiju skladištiti maksimalno godinu dana, a nakon toga, potrebno ju je predati ovlaštenoj osobi za skupljanje opasnog otpada ( C.I.A.K d.o.o)

 Kao dokaz o pravilnom zbrinjavanju otpadne ambalaže od SZB, prilikom predaje ambalaže dobije se tzv. „prateći list“, koji je potrebno čuvati 3 godine (za inspekciju).

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Povrat prazne ambalaže moguće je ostvariti direktno u firmi C.I.A.K., Gubaševo 47, Zabok, svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, u vremenu od 7-15 h.

Sakupljanje ambalaže od SZB vršiti će se na još 2 lokacije:

01.09.2017.

Poljoprivredna mljekarska zadruga Zagorka

Trg Sv. Jurja 8

(farma Jelenjak)

Desinić

8.00 – 10.00

04.09.2017.

Micak d.o.o.

Kolodvorska 47a

Marija Bistrica

8.00 – 10.00

                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis