Obavijest proizvođačima oraha! 11.07.2017.

Početak mjeseca srpnja je početak leta orahove muhe (Rhagoletis completa). Utvrđivanje prisustva kao i praćenje dinamike leta orahove muhe (početak, vrhunac i kraj ljeta) obavlja se pomoću žutih ljepljivih ploča koje treba vješati na stabla oraha već krajem lipnja pa sve do kraja kolovoza. Kontrolu ulova orahove muhe treba obaviti svakodnevno, kako bi se točno odredio rok suzbijanja. Svaka dva do tri tjedna potrebno je ploče zamijeniti novima.  

Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha, pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Obzirom da orahova muha prezimi u tlu ispod stabala oraha, žute ljepljive ploče dovoljno je vješati u donjem dijelu krošnje. Kako bi se smanjila brojnija pojava orahove muhe iduće godine, u jesen bi bilo poželjno da se obavi sakupljanje zaraženih plodova s ličinkama prije nego ličinke napuste plod i zavuku se u tlo na prezimljenje. Jesenskom obradom tla ispod oraha uništava se dio kukuljica u tlu. Struka smatra da usmjereno suzbijanje valja provoditi ako je protekle godine zabilježen jači napad orahove muhe, a u tekućoj sezoni na žute ploče ulovimo nekoliko desetaka muha!

Za suzbijanje orahove muhe u RH registrirani insekticidi su Calypso SC 480 (karenca 14 dana) i Imidan 50 WG (karenca 7 dana).

Imidan 50 WG osim orahove muhe uspješno suzbija i jabukovog savijača (Cydia pomonella)  koji se također može naći unutar ploda uzrokujući crvljivost.

Za učinkovito suzbijanje orahove muhe potrebno je provesti 3 – 4 tretiranja počevši od sredine ili kraja srpnja, pa do kraja kolovoza u razmacima od 10 dana između dva tretiranja, ovisno o početku i duljini trajanja orahove muhe.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

 Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis