Obavijest proizvođačima šljive, breskve i nektarine 07.07.2017.

Promjenjivo vrijeme s oborinama i visokom relativnom vlagom zraka i dalje pogoduje razvoju bolesti na šljivi, breskvi i nektarini, prvenstveno hrđe šljive (Tranzschelia discolor), pepelnice breskve i nektarine (Podosphaera pannosa var. pannosa)  i truleži plodova (Monilinia spp.) na šljivi, breskvi i nektarini. Također od druge polovine lipnja bilježimo intenzivan let šljivinog savijača (Cydia funebrana), breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika "crvljivosti plodova". Plodovi koji su oštećeni savijačima podložniji su razvoju truleži ploda.

U ljetnim zaštitama osobito je važno voditi računa o poštivanju propisanih karenci te se zaštita provodi samo na sortama na kojima će propisana karenca isteći do početka berbe.

Karenca (K) je najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

U Hrvatskoj je za suzbijanje hrđe na šljivi odobreno samo sredstvo na osnovi folpeta Futura 50 WP (karenca 21 dan),  no na tu bolest također dobro djeluju fungicidi koji se koriste za suzbijanje drugih bolesti šljive.

Protiv truleži ploda (Monilinia fructigena) šljive, breskve i nektarine te pepelnice breskve i nektarine u narednom periodu mogu se koristiti pripravci prema registraciji i dopuštenju u voćnoj vrsti kako je navedeno u tablici:

Pripravak

Dopuštenje u voćnim vrstama

Registriran protiv bolesti

Broj dozvoljenih primjena u sezoni

Karenca (K)

Chorus 50 WG

breskva, nektarina, šljiva

Trulež ploda

2x

7 dana

Indar 5 EW

breskva,  šljiva

Trulež ploda, pepelnica breskve

2x

3 dana

Nativo 75 WG

breskva, nektarina, šljiva

Trulež ploda, pepelnica breskve i nektarine

3x

3 dana

Switch WG

breskva, nektarina, šljiva

Trulež ploda

3x breskva, šljive;        

1x nektarine

šljiva 7 dana
breskva i nektarina 21 dan

Teldor 500 SC

breskva, šljiva

Trulež ploda

3x šljive;                     2x breskve;

3 dana

Luna Experience SC

breskva

Trulež ploda,  pepelnica breskve

3x

3 dana

Signum DF

koštičave voćke

Trulež ploda

3x

7 dana

Protiv šljivinog savijača (Cydia funebrana), uzročnika "crvljivosti plodova" može  se upotrijebiti Coragen 20 SC (karenca 14 dana, dozvoljena su dva tretiranja u sezoni)..

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner  SC, Affirm, Avaunt EC (karenca 7 dana), Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

U voćnjacima gdje nema uroda ne provodi se zaštita protiv savijača niti truleži ploda!

Važno je poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela! Tretiranje insekticidima obavlja se  uvečer kada pčele ne lete, a prije tretiranja obavezno je pokositi cvatući podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis