Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo vrijeme popraćeno kišom koje je najavljeno narednih dana pogoduje razvoju bolesti na koštičavom voću, te je potrebno odraditi zaštitu.

Za borbu protiv uzročnika šupljikavosti lišća (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od preparata:

CAPTAN WP 50, KASTOR – koštičavo voće (osim višnje)

DELAN 700 WDG – marelica, breskva, nektarina i trešnja

MERPAN 80 WDG – marelica i višnja

Za preventivnu zaštitu protiv kozičavosti lista (blumeriella jaapii) mogu se koristiti: CHROMODIN S 65, SYLLIT 544 SC, LUNA EXPIRIENCE itd.

Preporuka je odraditi pregled nasada na prisutnost lisnih uši (Aphididae), te ukoliko je zabilježena pojava primijeniti jedan od registriranih insekticida:

Breskva: PIRIMOR 50 WG, MOSPILAN 20 SG, MOVENTO

Nektarina: MOSPILAN 20 SG, MOVENTO

Višnja: PIRIMOR 50 WG, MOSPILAN 20 SG

Trešnja: MOSPILAN 20 SG, MOVENTO

Šljiva: MOSPILAN 20 SG, PIRIMOR 50 WG, MOVENTO

Tretirati insekticidima kada pčele ne lete !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!       

 

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Pripremi za ispis