Obavijest proizvođačima jabuke 12.05.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke proteklo je tjedan dana. U periodu od 6-9. svibnja zabilježeno je između 10 i 20 mm kiše.                        

Savjetujemo provesti preventivnu zaštitu plodova  jabuka od uzročnika krastavosti ili fuzikladija (Venturia inaequalis) primjenom jednog od preventivnih fungicida Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban, Chorus 75 WG, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP i sl.

Ako se zaštita provodi nakon kiše potrebno je dodati sistemični fungicid npr. Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW i sl..

Navedeni sistemični pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis