Obavijest proizvođačima luka! 11.05.2017.

Preporukom od sredine zadnje dekade mjeseca travnja (25.04. 2017.) proizvođače luka (zimski usjevi i proljetni luk iz lučice) smo upozoravali na pojavu prezimljujuće populacije lukove muhe (Delia antiqua) i manju mogućnost vrlo rane pojave biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis) zbog male količine oborina u razdoblju od 1. ožujka do 28. travnja o.g. (izuzev usjeva koji su tada bili navodnjavani kišenjem ili orošavanjem)! Ipak, u razdoblju 27. travnja – 9. svibnja o.g. kiša je u Međimurju često padala uz dva maglovita jutra, te je tada ukupno zabilježeno od 14,8 mm u istočnom dijelu (mjerni lokalitet Kotoriba) ili 43,0 mm u središnjem dijelu (mjerni lokalitet Belica) do 61,4 mm u južnom dijelu Županije uz akumulaciono jezero na rijeci Dravi (mjerni lokalitet Orehovica)! Pritom je prosječna temperatura u mjesecu svibnju 12,8°C a zadržavanje vlage na biljnim organima tijekom ovog  mjeseca je trajalo od 2.500 do 3.700 minuta! Nove oborine očekujemo moguće već narednog vikenda. U takvim uvjetima bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjača luka (Peronospora destructor) u usjevima zimskog luka, a oboljeli usjevi zimskog luka izvor su zaraze za usjeve luka dugog dana uzgajanih od mjeseca ožujka sadnjom lučica i/ili sjetvom sjemena (naročito u usjevima kada razviju 3-4 zelena lista).

Trenutno su na plamenjaču vrlo osjetljivi usjevi luka iz lučice posađeni krajem veljače ili početkom mjeseca ožujka o.g. (plamenjača se prenosi skrivenim zarazama na lučicama!), odnosno ugrožena su i sva polja luka uzgajanog od proljeća o.g. izravno iz sjemena ako se u blizini nalazi zimski luk ili proljetni luk iz lučice!

Prema mnogim iskustvima prohladna noćna razdoblja s vrijednostima  temperature zraka +6° do +12°C, uz dovoljno dnevnih oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišene vlažnost zraka 95 % predstavljaju optimalne uvjete za razvoj plamenjače luka. Osjetljivost proljetnog luka na razvoj plamenjače naglo raste nakon razvoja trećeg i četvrtog lista. Stoga je takve usjeve potrebno redovito zaštititi od navedene bolesti, a naročito ako se na udaljenosti 800-1.000 m uzgaja zimski luk. Mogući zbor nekih pripravaka za suzbijanje najvažnijih bolesti luka navodimo u Tablici 1.!

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu luka od različitih uzročnika bolesti:

Fungicidi

Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Luna Experience SC

hrđa, purpurna pjegavost

0,6-1,0 lit./ha

K=7 dana

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

2,1-2,7 kg/ha

K=28 dana

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

K=21 dan

Infinito SC

plamenjača

1,6 lit./ha

K=7 dana

Folio Gold SC

plamenjača, palež

2 lit./ha

K=14 dana

Galben C WP

plamenjača

5 kg/ha (2x)

K=21 dan

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 U kritičnim je godinama peronosporu luka potrebno suzbijati više puta s razmakom 7-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Etalfix Pro, Inex-A, Silwett i slično)!

U usjevima zimskog luka preporučujemo u zadnjim mjerama zaštite suzbijati i uzročnike truleži glavica luka (siva plijesan – Botrytis spp.), a pri izboru sredstva u zadnjim zaštitama voditi računa o propisanim karencama!

Prezimljujuću populaciju lukove muhe preporučili smo suzbijati tijekom mjeseca travnja o.g. u dva navrata (preporuke od 05. i 25.4. 2017.), pa trenutno primjena insekticida u usjevima luka nije potrebna.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis