Obavijest proizvođačima pšenice! 10.05.2017.

Obilaskom polja zasijanih pšenicom uočena je pojava smeđe pjegavosti (Septoria tritici) i žuto smeđe pjegavosti lista (Pyrenophora tritici-repentis) što uvelike ovisi o sorti pšenice. Posljednjih dana na nekim je parcelama pšenoraži uočena i pojava žute hrđe (Puccinia striiformis).

S obzirom da pšenica ulazi u fazu klasanja potrebno je u početku cvatnje obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja.

Za zaštitu pšenice od najvažnijih bolesti dostupan je veći broj fungicida kao što su Acanto Plus SC, Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Amistar Opti, Duet Ultra, Magnello, Prosaro 250 EC, Yamato SE, Opera Max i sl.

Na strnim žitaricama potrebno je pratiti pojavu ličinki crvenog žitnog balca -leme (Oulema melanopus). Ličinke leme se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, a najveću štetu nanose oštećivanjem zastavice (prvi list ispod klasa).

Suzbijanje ličinki leme obavlja se kada je barem 10-15% ličinki izašlo iz jaja, a kritičan broj za tretiranje iznosi 2 ličinke leme po zastavici za očekivani prinos manji od 5 t/ha, odnosno 1-1,5 ličinki po zastavici za očekivani prinos 5-6 t/ha. Ako je očekivani prinos veći od 6 t/ha kritično je već 0,5-1 ličinka po zastavici.

Za suzbijanje leme mogu se koristiti insekticidi: Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Karate Zeon, Lambda 5 EC, Lamdex 5 EC, Karis, Kaiso, Vantex, Proteus, Biscaya, Cythrin max i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis