Tehnologija primjene sredstava za zaštitu bilja

Predavač Graham Sanderson, stručnjak za tehnologiju primjene iz Basela je kroz stručna predavanja i praktičnu radionicu upoznao sudionike sa sigurnom primjenom SZB u poljoprivrednoj proizvodnji. Istakao je važnost primjene anti-drift mlaznica u zaštiti čovjeka i okoliša.

Na stručnim predavanjima je zaključeno da je ”Kvaliteta proizvoda za zaštitu bilja uspješna onoliko koliko je kvalitetna njegova primjena”. Učinkovitost SZB ovisi o: vještini i znanju rukovatelja, vremenskim uvjetima (vjetar, temperatura, vlažnost zraka…) i ispravnosti uređaja za primjenu SZB (ispravnosti mlaznica, radnog tlaka, manometra, brzine agregata…).

Nekvalitetna primjena može uzrokovati pojavu otpornosti štetnih organizama, pojavu bolesti, rezidua i zagađenje okoliša. Primjenom kontaktnih SZB od velike je važnosti kvaliteta primjene kako bi dobili što bolju pokrivenost tretirane površine.

Uređaji za primjenu SZB moraju biti ispravni i baždareni da bi osigurali učinkovitu primjenu SZB. Uvriježeno mišljenje „više je bolje”- nije točno, bar što se tiče količine škropiva, jer višak kapljica otječe s biljke i zagađuje okoliš, a ujedno je i nepotreban financijski gubitak. Radni tlak je bitan čimbenik u stvaranju kapljica točno određene veličine i u direktnoj je korelaciji s određenim tipom mlaznica: veći radni tlak tvori kapljice manjeg volumnog promjera. Veličinu kapljica određuju: manometar, tip i veličina mlaznice. Dobro je poznato da kapljice malog volumnog promjera imaju dobru pokrivenost, ali isto tako i vrlo malu otpornost na zanošenje-drift.

Redovito održavanje uređaja je bitan faktor kvalitetne i sigurne primjene SZB. Obvezatan pregled i pranje prskalice, pranje i čišćenje mlaznica i filtera osigurat će kvalitetno održavanje.

Dr. sc. Natalija Galzina, organizator ove hvale vrijedne radionice podijelila je polaznicima radionice setove osobne zaštitne opreme, te ukazala na važnost sigurnosti pri rukovanju SZB krajnjih korisnika i brigu Syngenta-e kroz nekoliko zlatnih pravila: pročitati upute za upotrebu, slijediti ih, koristiti zaštitnu opremu, a prilikom primjene SZB ne jesti, ne piti ili ne pušiti…

Također je ukazano na važnost provjere ispravnosti uređaja za primjenu SZB. Provjera ispravnosti uređaja regulirana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14).

Na praktičnoj radionici Graham Sanderson i Marc Freyeisen prikazali su kako baždariti prskalicu u poljskim uvjetima uz pomoć menzure, mjerne vrpce i štoperice. Postupak je potrebno provesti prije svake vegetacijske sezone. Cilj baždarenja je utvrditi potrebnu količinu škropiva po hektaru, te provjeriti ispravnost svih dijelova uređaja (crpka, manometar, mlaznice-odstupanje protoka od max 5-10 %).

Najvažniji dio radionice odnosio se na primjenu anti-drif mlaznica. Sudionicima je prikazan rad mlaznica: standardnih, anti-drift i mlaznica s dvostrukim mlazom. Primjenom vodoosjetljivih papirića svi prisutni mogli su vidjeti razliku u pokrivenosti površine i veličini kapljica koje tvore određene mlaznice pri određenom tlaku, a koje značajno određuju kvalitetu primjene SZB.

Ovom radionicom Syngenta kao proizvođač i distributer značajno doprinosi podizanju svijesti o sigurnoj i učinkovitoj upotrebi SZB.

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.
viši koordinator

Pripremi za ispis