Obavijest proizvođačima proljetnog i jesenskog luka 05.04.2017.

Zaštita od štetnika u tlu (žičnjaci, grčice, sovice pozemljuše) prilikom sadnje lučica luka može se provesti primjenom insekticida širom ili u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika utvrđeno metodom pregleda tla neposredno  prije sadnje (kritičan broj štetnika 3-5 m²- potrebna primjena insekticida na čitavoj površini).

Od insekticida se mogu koristiti:

DURSBAN E 48, NUFOS (klorpirifos-etil). Primjenjuju se prije sadnje širom uz inkorporaciju u dozi 6-8 l/ha ili tretiranjem trake istovremeno sa sadnjom uz inkorporaciju u dozi 2-3 l/ha.

FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

U usjevima jesenskog luka preporuča se postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja leta odraslih muha (Delia antiqua) i njihovog suzbijanja.

Nakon sjetve, a prije nicanja luka zaštita od korova može se provesti primjenom jednog od herbicida:

AFALON DISPERZIJA (linuron). Koristi se u dozi 1,35 l/ha, namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

LINUREX 50 SC (linuron). Koristiti u dozi 1,2 l/ha. Utrošak vode iznosi minimalno 300 l/ha. Nije dozvoljena primjena pomoću leđne i ručne prskalice. Ne primjenjivati sredstvo  kada je jako vruće.

GOAL, GALIGAN 240 EC (oksifluorfen). Koriste se u dozi 0,8-1,2 l/ha, namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

STOMP 330 E, DOST 330 E, PENDIGAN 330 E, STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuju se u dozi 2,5-5 l/ha, ovisno o kojem se preparatu radi, a primjenjuju se ili prije nicanja luka ili u fazi ,,biča,, (Stomp 330 E).

Nakon nicanja luka ovisno o stadiju razvoja kulture i korova mogu se primijeniti herbicidi:

FILON 80 EC (prosulfokarb). Koristi se u dozi 3-5 l/ha. Primjenjuje se u fazi 1-3 razvijena lista luka (BBCH 11-13). Suzbija uskolisne i širokolisne korove. K-75 dana.

FUSILADE FORTE EC (fluazifop-p-butil). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2,0 l/ha, K- 49 dana.

FOCUS ULTRA (cikloksidim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene  l-4 l/ha; K-21 dan.

AGIL 100 EC (propakizafop). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-1,5 l/ha  K-28 dana, ne u mladom luku.

SELECT SUPER (kletodim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2 l/ha. K-49 dana.

LONTREL 300 (klopiralid). Suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Doza primjene 0,3-0,4 l/ha, K-70 dana.

STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (fluroksipir). Suzbijaju jenogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Doza primjene 0,5-0,8 l/ha, K- 70 luk iz lučica, radna karenca 48 sati.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove.

Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana

Utrošak vode: 200 – 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih herbicida, te ih koristiti prema uputama.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri) koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima.

Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016.

Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, a njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis