Obavijest vinogradarima! 27.03.2017.

Vinova loza se ovisno o položaju nalazi u razvojnom stadiju bubrenja pupova ili vunastog pupa. Najavljene oborine omogućiti  će infekcije i razvoj uzročnika crne  pjegavosti ( Phomopsis viticola).   Za zaštitu od navedenog uzročnika u ovom razvojnom stadiju koristiti jedan od pripravaka na osnovi bakra: Bordošku juhu Caffaro WP, Bordošku suspenziju, Champion WP, Cuprablau – Z, Champion SC,Cuprablau –Z Ultra, Nordox 75 WG ili Neoram WG.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i crvenog pauka bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ( Bijelo ulje , Ovipron Top ili Mineralno svjetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje  ili Crveno ulje).

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji , ali se u tom slučaju ne smiju dodavati mineralna ulja.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti prije najavljenih oborina pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja.  Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis