Obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira o mogućim mjerama suzbijanja korova! 28.03.2017.

U prvom proljetnom tjednu (20.-25.3.) najviše su dnevne temperature u središnjem dijelu Međimurja (lokalitet Belica) porasle na vrijednosti veće od 20°C, pa je već tada većina tržnih proizvođača započela sadnju krumpira, što je značajno ranije nego prosječnih sezona. Nakon prohladnih jutra tijekom protekla dva dana, od sutra očekujemo porast noćnih temperatura na vrijednosti 6° do 8°C, a najviše će dnevne temperature ponovno biti na vrijednosti 20-tak°C! U takvim toplinskim uvjetima očekujemo relativno brzo klijanje i nicanje usjeva krumpira.

 Oborine u narednih 5-6 dana ne očekujemo, a kako smo zadnje oborine zabilježili tek u prvim danima mjeseca ožujka površinski slojevi zemljišta su vrlo suhi!

U usjevima krumpira postoji vrlo mali broj selektivnih herbicida za naknadno suzbijanje širokolisnih sjemenskih korova nakon nicanja kulture i korova (Post-em), među kojima je jedna od dominantnih vrsta Ambrosia elatior!

Primjenu zemljišnih herbicida na poljima posađenog krumpira moguće je planirati prije nicanja usjeva, ali tek s optimalnom vlagom u površinskim slojevima zemljišta. Zemljišni (rezidualni) herbicidi suzbijaju većinu sitno-sjemenih jednogodišnjih korova koji niču iz relativno plitkog površinskog sloja tla, a primjenjuju se nakon sadnje a prije nicanja korova i usjeva krumpira! Višegodišnje korove je nije moguće učinkovito suzbijati zemljišnim herbicidima (npr. slak – Convolvulus arvensis i dr.)! Moguće je humke na poljima krumpira planirati nagrtati prije i/ili početkom nicanja, pa tek tada s mogućom najavom oborina planirati primjenu zemljišnih (rezidualnih) herbicida.

U višegodišnjim su pokusima dominantne 3 jednogodišnje korovne vrste koje rastu u hrvatskim okopavinama, a također u usjevima krumpira: kostrva ili koštan (Echinochloa), loboda (Chenopodium) i limunđik ili "partizanka" (Ambrosia). Stoga u optimalnim uvjetima vlažnosti zemljišta valja protiv travnih i širokolisnati jednogodišnjih korova u krumpiru planirati primjenu jednog od dopuštenih zemljišnih herbicida.

 

Tablica 1. Neki zemljišni herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) korova u krumpiru primjenom nakon sadnje, a prije nicanja:

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

pendimetalin

Stomp 330 E, Dost, Pendigan, Pendus 330 EC, Stomp Aqua CS

Suzbijaju uglavnom sjemenske travne korove.

metobromuron

Proman SC

Suzbija sjemenske širokolisne korove (djelotvoran na Ambrosia-u)!

metribuzin

Sencor 70, Metriphar, Mistral, Scorpio, Senat SG, Tor, Metro, Sencor SC 600

Suzbijaju sjemenske širokolisne korove (slabije djeluje na rod Ambrosia), a mogu se u smanjenim količinama primijeniti i nakon nicanja krumpira (ali na ranijim sortama bijele kožice gomolja mogu biti fitotoksični)!

linuron

Linurex, Afalon disperzija

Ne u mladom krumpiru, Suzbijaju sjemenske širokolisne korove.

flukloridon

Racer 25 CS i EC, Master CS

U propisanim dozama na lakšim tlima nakon jače kiše depresivno djeluju na iznikli krumpir.

klomazon

Reactor 360 CS, Clomate CS

Koristi se u kombinacijama radi proširenja spektra na širokolisne korove.

metribuzin + flufenacet

Plateen WG

Suzbija sjemenske travne i širokolisne korove.

prosulfokarb

Filon 80 EC

Suzbija neke širokolisne vrste i jednogodišnje trave

 

Tablica 2. Neki selektivni herbicidi koji se mogu koristiti nakon nicanja usjeva krumpira:

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

bantazon

Basagran 480, Basagran Super

Suzbija širokolisnete korove u mlađim razvojnim stadijima. U propisanim dozama pri jačoj insolaciji fitotoksični za većinu sorata krumpira tolerantnih na cistolike nematode. Višekratna primjena u smanjenim količinama.

rimsulfuron

Tarot 25 DF, Trawel, Magnum WG

Suzbija jednogodišnje uskolisnate (travne)  i neke širokolisnate korove, te višegodišnje uskolisnate korove.

cikloksidim

Focus ULTRA

 

 

Jednogodišnji  i višegodišnji uskolisnati (travni) korovi.

fluazifop-P-butil

Fusilade FORTE

kizalofop-p

Pantera QT, Gepard EC, Leopard 5 EC, Targa

kletodim

Select SUPER

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ako usjevi krumpira niknu prije primjene zemljišnih pripravaka tada je korove moguće suzbijati nakon nicanja usjeva višekratnom primjenom smanjenih količina selektivnih herbicida uz uporabu manjeg volumena škropiva po jedinici površine (npr. protiv širokolisnatih korova primjenom bentazona i(ili) metribuzina, a protiv trava veći broj selektivnih pripravaka navedenih u Tablici 2.). Širokolisnati korovi tada ne smiju imati veći razvojnih stadij od kličnih listova ili prvog para razvijenih listova. Usjevu krumpira većem od 15-20 cm raste sortna osjetljivost na primjenu punih ili propisanih doza bentazona, pa isti tada ne preporučujemo!

Protiv naknadno izniklih travnih korova (npr. kostrve ili koštana, svračje noge, muhara, pirike  i dr.) u krumpiru također možemo nakon nicanja višekratno koristiti brojne selektivne herbicide (npr. Tarot, Fusilade Forte, Focus Ultra i dr. navedene u Tablici 2.), uz obavezno pridržavanje propisane karence.

Prilikom primjene pridržavati propisane količine ili doze navedene u uputama uz svako sredstvo za suzbijanje korova u krumpiru. Primjenu herbicida planirati u danima (i/ili doba dana) bez izraženog vjetra.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis