Obavijest proizvođačima uljane repice 21.03.2017.

Proizvođačima uljane repice preporučamo obilazak usjeva, jer je ovisno o razvojnom stadiju uljane repice moguća i pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnijeg štetnika uljane repice. Za njegovo suzbijanje mogu se koristiti slijedeći preparati: Biscaya, Mospilan 20 SP, Chess 50 WG, Pyrinex 250 CS, Chomorel-D, Nurelle D, Kalinorel D EC i sl.

Dozvolu za suzbijanje sjajnika imaju i sredstva iz skupine piretroida (Cythrin Max, Fastac 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Deca 25 EC, Karate zeon, Karis, Karis 10 CS, Cyclone, Lambda 5 EC, Vantex, Sumialfa  5 FL i dr.), ali njihova primjena u suzbijanju repičinog sjajnika je upitna. Naime, prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.               
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis