Obavijest maslinarima! 17.03.2017.

Nakon provedene rezidbe preporuča se u maslinicima provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).  

Karakteristični simptomi zaraze na većini maslina nisu još vidljivi kod vizualnog pregleda, nema pojave karakterističnih pjega ali je gljivica u listu prisutna. Stupanj zaraze varira ovisno o sorti masline, položaju maslinika i provedenim mjerama zaštite tijekom jesenskog perioda.

Obzirom na porast temperature zraka koja pogoduje daljnjem razvoju bolesti preporuča se provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka:

STROBY WG,  DIFCOR,  NATIVO 75 WG.

Za istu namjenu mogu se koristiti i pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z,  NORDOX 75 WG,  NEORAM WG .

Ovom zaštitom, pripravcima na bazi bakra, ujedno se sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Navedene pripravke čija je djelatne tvar bakar mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis