U očekivanju visokih prinosa ozimih žitarica???

Za optimalni rast i razvoj svih uzgajanih vrsta u ratarskoj proizvodnji dosta je bitno vrijeme sjetve koju bi trebalo provesti u optimalnom roku. Na području sjeverozapadne Hrvatske sjetva ozimih žitarica (pšenica, ječam itd.) u dosta slučajeva prošle jeseni obavljena je izvan optimalnih rokova za ove kulture (pšenica-optimalni rok za sjetvu 10.-25.10.; ozimi ječam-optimalni rok za sjetvu 1.-10.10., osim hibridnog ječma koji se sije nešto ranije). Niske temperature, bez snijega u mjesecu siječnju uzrokovale su ovisno o kašnjenju sjetve različita oštećenja na ozimim žitaricama.

Kasna sjetva

Zbog vremenskih uvjeta tijekom zimskih mjeseci usjevi posijani mjesec dana poslije optimalnog roka sjetve do sada u rastu i razvoju nisu nadoknadili kašnjenje u sjetvi. Kasnu sjetva ozimih žitarica, biljke mogu nadoknaditi u godinama s blagim zimama, no budući da je vremenske uvjete tijekom cijele vegetacijske sezone nemoguće predvidjeti potrebno se pridržavati preporučenih rokova sjetve za određenu biljnu vrstu.

Na pšenicama posijanim krajem mjeseca studenog vidljiv je sporiji razvoj biljaka i mjestimično propadanje usjeva. Takve biljke još nisu u fazi busanja te imaju slabije razvijeni korijenov sustav male upojne moći za vodu i potrebna hraniva. Nasuprot tome biljke posijane u optimalnim rokovima u fazi su busanja, razvijeniji korijenov sustav lakše usvaja hraniva i vodu, pa biljka normalno nastavlja s daljnjim rastom i razvojem.

Korijen kod sjetve izvan optimalnog roka

Korijen biljke koja nije počela busati

Korijen biljke koja busa

Poljoprivredne proizvođače koji su dosta zakasnili sa sjetvom jako je teško savjetovati o provođenju potrebne agrotehnike (prihrane i zaštite usjeva od korova).

Na takvim neishranjenim usjevima, loše kondicije tretman protiv korova dodatno oslabljuje biljke.

Na ovakvim usjevima poljoprivredni proizvođači ne mogu očekivati visoke prinose koji će biti ekonomski isplativi. Također kod ozime pšenice koja se otkupljuje prema razredima kvalitete zasigurno se neće ostvariti prinosi zrna pšenice viših kvalitetnih razreda što znači ostvarivanje manje cijene.

 

Suzana Pajić, dipl.ing.agr.
Suzana.Pajic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis