Obavijest proizvođačima uljane repice ! 16.03.2017.

Tijekom 2016. godine zabilježeni su na nekim parcelama uljane repice jaki napadi bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum).  Problem sa ovom bolesti vezan je uz nepoštivanje plodoreda  jer je ovaj uzročnik polifagna vrsta, napada soju, povrće, suncokret. Gljiva prezimljava u tlu u obliku skerocija, a zadržava klijavost i nekoliko godina. Bolest se širi u proljeće i za razvoj joj odgovaraju više temperature  i vlage . Prvi tretmani protiv ove bolesti kao i koncentrične pjegavosti i suhe truleži u ranijim fazana razvoja uljane repice  „ zeleni pup“ mogu se provoditi nekim od slijedećih fungicida  ( osobito na parcelama gdje je uzak plodored plodoreda) : Caramba, Tebusha 25 EW, Tebkin 250 EW, Tebu super 250 EW, Tebucol, Magnello.

Drugo tretiranje provodi se neposredno prije cvatnje pa je potrebno pratiti slijedeće obavijesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis