Obavijest proizvođačima jagode! 15.03.2017.

Tijekom ovog vikenda moguća je kiša koja na jagodama može uzrokovati  infekcije  uzročnicima antrakonoze  jagode i bolesti lista jagode. Zbog toga je prije najavljene kiše potrebno provesti zaštitu jagoda jednim od dozvoljenih pripravaka na bazi bakra. Za  primjenu  u jagodi registrirani su pripravci Cuprablau Z,, Neoram i Nordox 75 WG.

Navedene pripravke treba koristiti sukladno FIS bazi podataka. Potrebno je voditi evidencije o primjenjenim sredstvima za zaštitu bilja.

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis