Obavijest maslinarima! 16.03.2017.

Upozoravaju se maslinari da naprave preventivnu zaštitu maslina od uzročnika bolesti paunovog oka ( Spilocaea oleagina) . Za tu namjenu moguće je koristiti jedan od pripravaka: Stroby  WG, Nativo WG  ili Difcor.

U maslinicima gdje je obavljena rigorozna rezidba  smisleno je zaštitu napraviti  jednim od pripravaka na osnovi bakra ( Cuprablau –Z, Neoram WG, Nordox 75 WG) zbog dezinfekcijskog djelovanja na rane nastale od rezidbe i preventivne zaštite od uzročnika  bakterijskog raka  (Pseudomonas syringae pv. savastanoi  ) . Kod primjene bakrenih sredstava na stablima zaraženim paunovim okom  moguća je pojava  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis