Mogućnosti suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima! 16.03.2017.

U mnogogodišnjim prosjecima na području sjeverozapadne Hrvatske godišnje bilježimo približno 800 mm oborina, od čega više od 400 mm pada tijekom aktivnog razdoblja vegetacije voćnih nasada i vinograda. Iz tih se razloga tlo u rodnim višegodišnjim nasadima uglavnom između redova održava "zatravljivanjem" i višekratnom košnjom tijekom godine, a unutar reda korovi i samoniklo bilje suzbija se mehanički, košnjom ili primjenom dopuštenih herbicida. Smjesa trave ili smjesa trave i djeteline između redova mora se redovito održavati košnjom tako da se ne dopusti cvatnja biljaka koja privlači pčele medarice, pa prilikom tretiranja nasada tijekom dana može doći do njihove kontaminacije.

Na gotovo svim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom veljače o.g. zabilježili smo tek nešto veće količine oborina od prosjeka, a pritom je prosječna temperatura zraka za protekli mjesec veljaču bilja +2,5° do +3,5°C veća od mnogogodišnjeg prosjeka! Od početka mjeseca ožujka vrijeme je vrlo promjenljivo, jutra su prohladna a dnevne temperature često veće od 13°C. U prvom tjednu bilježili smo u nekoliko navrata manje količine oborina, ali je tada bilo i vrlo vjetrovito razdoblje. Od početka mjeseca ožujka o.g. bilježimo lagani porast korova u višegodišnjim nasadima! Moguće veće količine oborina očekujemo tek sredinom idućeg tjedna. Dovoljno vlage u tlu s mogućim porastom temperature omogućit će brzi porast korova, pa je nakon zimske rezidbe moguće za mirnih dana (bez vjetra) planirati i obaviti njihovo kemijsko suzbijanje u višegodišnjim nasadima (voćnjacima i vinogradima).

Unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sustavni herbicidi na osnovi glifosata, npr. Catamaran, Cidokor Plus, Cidokor Max, Cosmic, Boom Effect, Glyphogan, Total TF, Oxalis, Ouragan System 4, Roundup Bioactive, Roundup Rapid, Satelite SL najčešće u 1 %-tnoj koncentraciji (ili *1 lit./100 litara vode). Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakav je krajem zime npr. pirika (Agropyron), a tijekom toplijeg dijela godine npr. osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve napasne korove praksa često suzbija nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom glifosata.

U nasadima jabuka sa slabo bujnim vegetativnim podlogama jednom godišnje, obično u proljeće prije početka cvatnje, preporučujemo kod primjene jednog od spomenutih pripravaka na osnovi glifosata dodati i zemljišni herbicid za suzbijanje sjemenskih širokolisnatih korova na osnovi oksifluorfena, npr. Goal EC u koncentraciji 0,1 %, (odnosno *1 dcl na 100 litara vode). U vinogradima se umjesto pripravaka na osnovi oksifluorfena može glifosatu dodati zemljišni herbicid Chikara WG u koncentraciji 0,025 % (*25 g/100 litara vode) (gotova tvornička mješavina glifosata & flazasulfurona prisutna je od 2017. na tržištu imenom Chikara Duo WG a koristi se u količini *0,5 kg/100 litara vode) ili Pledge WP u koncentraciji 0,1 %, odnosno *100 g na 100 litara vode.  Od zemljišnih su herbicida u integriranoj proizvodnji voća i grožđa samo jednom godišnje su dopušteni pripravci na osnovi oksifluorfena, dok u vinogradima dopuštenje još imaju flazasulfuron (Chikara) i flumioksazin (Pledge) (vidi Tablicu 1.).

*Navedene količine koriste se uz 200 litara škropiva/ha, metodom prskanja u herbicidne trake širine 1/4 do 1/3 razmaka između redova!

Tablica 1. Herbicidi dopušteni za suzbijanje korova u vinogradima:   

Djelatna (aktivna) tvar

Pripravak

 

glifosat**

Catamaran, Cidokor Plus, Cidokor Max, Cosmic, Boom Effect, Glyphogan, Total TF, Oxalis, Ouragan System 4, Roundup Bioactive, Roundup Rapid, Satelite SL

oksifluorfen*

Goal 240 EC

glufosinat-amonij***

Basta 15 SL

flazasulfuron*

Chikara 25 WG

cikloksidim****

Focus Ultra EC

dikvat***

Reglon Forte, Fortelon SL

flumioksazin*

Pledge 50 WP

*zemljišni herbicidi (jedan od njih se smije u vinogradu koristiti samo jedanput godišnje – rano u proljeće) (ne smiju dospjeti na otvorene pupove loze)

**totalni sistemični herbicid (fitotoksičan na zelene organe loze)

***totalni kontaktni herbicid (koristiti ga preko ljeta) (fitotoksičan na zelene organe loze). Nije dopušten u integriranoj proizvodnji voća i grožđa!

****selektivni sistemični herbicid za suzbijanje trava (nije fitotoksičan na zelene organe loze).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari je ograničena samo jednom u godinu dana (npr. u proljeće). Pritom treba utrošiti najviše 200-300 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze. Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili bolje u popodnevnim satima (ne za vjetrovita vremena) i kada u nasadu nema pčela. Dodatna zaštita pčela je naročito potrebna u nasadima gdje raste crvena mrtva kopriva, koja u stadiju cvatnje privlači domaće pčele medarice. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon njihove aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša. Ako je ispod voćaka ili vinove loze dominantan korov poljska preslica (Equisetum), isti se korov suzbija tek nakon njezina porasta (krajem proljeća ili početkom ljeta), a bolji učinak od glifosata ima totalni kontaktni herbicid glufosinat (Basta 15 SL) u koncentraciji 1 %. Od zemljišnih herbicida bolji učinak na preslicu pokazuje Chikara WG primijenjen krajem zime i/ili rano u proljeće. Od protekle 2016. sezone moguće je koristiti i kombinaciju glifosata sa 2,4-D (Kyleo SL) (u nasadima jabuka i krušaka).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis