Obavijest proizvođačima lijeske i oraha! 07.03.2017.

Lijeska i orah ulaze u fazu otvaranja pupova/mišje uši  (ovisno o lokalitetu) te je to optimalno vrijeme za provedbu rane proljetne zaštite lijeske i oraha. Zaštita se provodi  kako bi se zaustavile bakterioze, i trulež plodova kod lijeske te bakterijska palež, bakterijska pjegavost i rak kore kod oraha,  zaštitu treba obaviti kontaktnim pripravcima na bazi bakra  (Bordoška juha 20 WP, Cuprablau Z, Neoram WG) u koncentraciji od 0,5-0,6 % (500 – 600 g u 100 l vode). Za smanjenje šteta od ljeskove grinje (Eryophies avellanae nal.) bakrenim pripravcima možete dodati pripravke na bazi sumpora (Cosaved DF) u koncentraciji od 0,5% (500 g na 100 l vode). Prije provedene zaštite preporuka je da se obavi rezidba te da se veće rane nastale prilikom rezidbe premažu voćarskim voskom, naime nakon obavljene rezidbe rane su mjesta na kojima je omogućen ulazak gljivične infekcije i bakterijskih bolesti u biljku na koje su lijeska i orah u intenzivnim nasadu izrazito osjetljivi. 

Kod provedbe zaštite preporučuje se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) .  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk
@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis