Obavijest voćarima! 06.03.2017.

Upozoravamo proizvođače bresaka, nektarina i marelica kako je u ožujku palo više od 25 l kiše te  je potrebno ponoviti zimsko prskanje voćaka.

Preporučujemo stoga voćarima, proizvođačima marelica, bresaka i nektarina, kao i hobistima, da  čim prije izvrše tzv “Plavo prskanje” u fenofazi B (bubrenja pupova) protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans), te uzročnika bakterijskih bolesti, a ujedno djeluje  i na  uzročnika bolesti  sušenja  cvjetova  i grančica- monilija (Monilia laxa) i  uzročnika  šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla).

Prije tretiranja  svakako bi trebalo skinuti tzv „ mumije“ sa stabala (sasušeni lanjski plodovi puni infektivnog materijala), iznijeti iz voćnjaka ili zakopati.

Upotrijebiti jedan od pripravaka na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP,  Bordoška juha  20 WP Manica, Cupracaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WG, Champion Flow  ili kombinaciju bakrenog preparata i mineralnog ulja: Mineralno svijetlo ulje ili Bijelo ulje ( mineralna ulja djeluju na prezimjela jaja lisnih uši, štitastih uši, jaja crvenog pauka) ili primijeniti gotovu kombinaciju: Crveno ulje ili Modro ulje.

Zimsko ili tzv “Plavo prskanje” obaviti po mirnom vremenu i u najtoplijem dijelu dana, sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka, utrošiti što više škropiva.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom!

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis