Obavijest proizvođačima lijeske i oraha 03.03.2017.

Orah se nalazi u fazi bubrenja pupova. Stoga se mogu provoditi po potrebi tretiranja sa bakrenim pripravcima.

U tablici 1. navedene su dozvole bakrenih pripravaka za lijesku i orah.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Dozvola po kulturi/ bolest

Vrijeme primjene

Bakarni spojevi: Bordoška juha

BORDOŠKA JUHA  CAFFARO 20 WP

Lijeska/bakterioze i trulež ploda
Orah /bakterijska pjegavost

Mirovanje vegetacije/
kraj zime
tretiranje se provodi do pojave resa

Bakrov hidroksid

CHAMPION WG

Lijeska/bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Orah/bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)

Jesensko-zimsko/ Proljetno-ljetno

Bakrov oksiklorid

NEORAM WG

Lijeska/rak kore
Orah/ rak kore

Jesensko-zimsko/ Proljetno-ljetno

Bakrov hidroksid

CUPRABLAU Z

Lijeska/ /bakterijska pjegavost
Orah/bakterijska pjegavost

Proljeće nakon zimske rezidbe, u trenutku pupanja, te u jesen nakon berbe i opadanja lišća

 Aplikaciju je potrebno provesti uz što veći utrošak vode tj. škropiva i kvalitetno poprskati cijele voćke uključujući deblo. Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

 Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis