Požeško-slavonska

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da izvrše zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola): Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: Luna expirience, Falcon EC 460, Systhane 24 E, Folicur EW 250, Nativo, Collis, Vivando, Talendo, Topas 100 EC, Stroby WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače kukuruza i soje na pregled svojih njiva na prisutnost i ponik korova nakon sjetve.

U kukuruzu u fazi nakon nicanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u fazi 2-6 listova kukuruza, upotrijebiti jedan od pripravaka: Task 64 WG, Motivell,  Motivell extra, Talisman, Kelvin OD, Nikogan 40 SC, Tarot 25 DF, Trawel,  Principal 53,6 WG i Principal plus 66,5 WG , Elumis,  Laudis i Callisto  480 SC koji djeluje i na neke jednogodišnje trave uz dodatak okvašivača.

Samo protiv širokolisnih korova: Banvel 480 S, Motikan, Faraon, Cambio, Basagran  super,  Deherban A Extra, Dikopur max, do 25 cm visine kukuruza.

Za tretiranje u soji preporučamo protiv širokolisnih korova kombinacija  pripravaka Pulsar 40 + Harmony SX ili Harass 75 WG uz dodatak okvašivača u split aplikaciji. Pripravak Laguna i Corum  primijeniti isto u split aplikaciji protiv širokolisnih korova kao i protiv sirka iz sjemena i koštana.  Ponoviti tretman za osam do deset dana nakon novog ponika korova.

Može se primijeniti i sam pripravak: BASAGRAN 480 protiv širokolisnih korova.

Samo protiv uskolisnih korova  ako je potrebno upotrijebiti jedan od navedenih: Agil 100 EC, Fusilade forte, Focus ultra, Leopard 5 EC, Gepard 050 EC i dr.

Tretiranje izvršiti na njivama koje ne pate od suviška vode  i ne po visokoj temperaturi!

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest povrtlarima

Proizvođači krumpira koji su koristili Sencor WG 70, Skorpio 70 WG, Senat WG, Mistral 70 WG u u smanjenim dozama prije nicanja, mogu ga koristiti višekratno i nakon nicanja korova do pune doze.

U njivama krumpira nakon ponika širokolisnog korova može se pimijeniti Basagran 480, Basagran Super, Bentargan.

Protiv uskolisnih koraova u poniku krumpira primijeniti : Focus ultra, Selekt Super, Fusilade forte.

Proizvođačima graha savjetujemo nakon nicanja korova i graha protiv širokolisnih korova: Pulsar 40, Corum,  Basagran 480, Bentagran.

Protiv uskolisnih korova nakon nicanja: Agil 100 EC, Focus ultra, Selekt Super.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Požeško – slavonska županija

27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                   Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođače jabuka i krušaka obavještavamo da je od zadnje prporuke palo 20-ak l/m² i preporučujemo izvršenje zaštite protiv dvije najvažnije bolesti: čađave krastavosti (Venturia inaequalis)i pepelnice (Podosphaera leucotricha) i dalje kombinacija sistemičnog i preventivnog  pripravka: od sistemika upotrijebiti jedan : Sercadis, Sercadis plus, Pyrus 400, Scala, Faban, Indar 5 EW, Domark 40, Score 250 EC, Difcor. Vodite računa o dozvoljenom broju primijene fungicida u vegetaciji!

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG, Polyram DF, Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid: Luna experience ili Stroby WG ili na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

Protiv produženog leta  jabučnog savijača (Cydia pomonella) :Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Calypso  SC 480  i Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG

Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica preporučamo protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Kastor, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG.

Protiv pepelnice (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama: Luna experience koja djeluje i protiv truleži ploda, Nativo 75 WG, Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

Proizvođače šljiva upozoravamo da je potrebno izvršiti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP. Protiv produženog i intenzivnog leta šljivinog savijača (Cydia funebrane) primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Delegate 250 WG, Decis100 te izvršiti zaštitu protiv truleži ploda (Sclerotinia fructigena), a prije dodirivanja plodova: Signum, Nativo, 75 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG.

Proizvođačima višanja savjetujemo primjenu fungicida  protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii) upotrijebiti: Luna expirience.

U nasadima višanja savjetujemo postav žutih ljepljivih ploča na kontrolu ulova trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi).

U nasadima lijeske preporučujemo izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista (Piggotia corylii) i sive pjegavosti ( Gnomnia leptostyla) jednim od prpravaka: Signum (2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji).

Protiv ljeskotoča (Curculio nucum)upotrijebiti: Calypso SC 480 ( dva puta u vegetaciji).

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Požeško – slavonska županija

21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima!

Proizvođačima  trajnih nasada jabuka i krušaka  savjetujemo da  ponove zaštitu od 07. svibnja. U periodu od zadnje preporuke palo je više od 30 litara pa do 50 i više l/m², zaštitna sredstva su isprana. U istom periodu zabilježene su i po dvije jake infekcije uzročnika krastavosti. Aplikaciju izvršiti čim prestanu  oborine.

preporučujemo izvršiti zaštitu od najvažnijih uzročnika bolesti u slijedeća dva dana prije najavljenih  oborina protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka.

Preporučuje  se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Pyrus 400, Scala, Faban, Chorus 75 WG, (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience( djeluje i na krastavost) pa uz nju primijeniti i gore navedeni kontakni fungicid.

Od drugih fungicida protiv pepelnice primijeniti:  Stroby WG  ili   na  bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) :Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Calypso  SC 480  i Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

Protiv minera kružnih mina (Leucoptera scitella) upotrijebiti  jedan od insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC Mospilan 20 SP, Calypso  SC 480.

Proizvođače šljiva  višanja, marelica , bresaka i nektarina  upozoravamo da je potrebno izvršiti zaštitu nakon ispiranja fungicidaprije najavljenih obilnijih  oborina  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)i primijeniti Captan WP 50 ili Kastor, u nasadima marelica , bresaka i nektarina ima dozvolu i Delan 700 WDG.

 U nasadima kupina protiv uzročnika  sušenja izdanaka ( Dydimella applanata), plamenjače (Peronospora sparsa) te pjegavosti lista (Mycosphaerella rubi) primijeniti:  Ridomil Gold MZ Pepite.

Protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

 Protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC.

 Na lijesci protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Scatto,  Decis 100, izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti ( Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji).

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

17.05.2019.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

 21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima!

Vinogradarima   savjetujemo da  ponove zaštitu od 07. svibnja. U periodu od zadnje preporuke palo je više od 30 litara pa do 50 i više l/m²,  kontaktna zaštitna sredstva su isprana. U istom periodu zabilježena  je infekcija uzročnika plamenjače vinove loze u vinogradima s većim porastom loze iznad 10 cm ( Kutjevo, Kaptol) . Aplikaciju izvršiti čim prestanu  oborine.

Vinovu lozu   treba zaštiti od uzročnika bolesti i  izvršiti zaštitu  gdje su mladice loze niže od 10 cm protiv  crne pjegavosti (Phomopsis viticola) a djeluju i protiv plamenjače :  Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG. U vinogradima s većim prirastom loze iznad 10 cm protiv plamenjače(Plasmopara viticola)jednim od fungicida: Mikal Flash, Galben F, Ridomil Gold Kombi  45 WG, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG.

Protiv  pepelnice(Uncinula necator) primijeniti: Karathane Gold 350 EC.

Protiv grinja koje uzrokuju erinoze ( Colomerus vitis) u vinogradima s nižim porastom mladice i močivi sumpor u najvišoj  dozi: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

17.05.2019.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

 21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps

Obavijest ratarima!

Upozoravamo proizvođače  pšenice  da je počela faza klasanja pšenice te preporučujemo čim završi isklasavanje,  izvršiti zaštitu na prisutnost žute hrđe ( Puccinia striiformis) i smeđe pjegavosti  lista (Septoria tritici).

Stoga primijenite jedan od fungicida: Elatus Era, Amistar 250, Prosaro 250 EC, Magnello, Caramba, Controlan, Folicur  EW 250 , Duett ultra, Opus team, Falcon EC 460.

Proizvođače jarog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi izrasta zastavice.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Amistar opti,  Duett  ultra, Prosaro 250 EC, Controlan, Falcon  EC 460 EC, Opus Team.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Požeško – slavonska županija

17.05.2019.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođače trajnih nasada jabuka i krušaka upozoravamo da je od zadnje preporuke (03.svibnja) palo od 20-ak do 30 i više  litara kiše po m² u našoj Županiji, stoga preporučujemo izvršiti zaštitu od najvažnijih uzročnika bolesti u slijedeća dva dana prije najavljenih oborina protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka.

Preporučuje se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW, Pyrus 400, Scala, Faban, Chorus 75 WG, (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience( djeluje i na krastavost) pa uz nju primijeniti i gore navedeni kontakni fungicid.

Od drugih fungicida protiv pepelnice primijeniti:  Stroby WG  ili   na  bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) :Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Calypso  SC 480  i Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

Protiv minera kružnih mina (Leucoptera scitella) upotrijebiti  jedan od insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC Mospilan 20 SP, Calypso  SC 480.

Proizvođače šljiva višanja, marelica, bresaka i nektarina upozoravamo da je potrebno izvršiti zaštitu nakon ispiranja fungicidaprije najavljenih obilnijih oborina protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)i primijeniti Captan WP 50 ili Kastor, u nasadima marelica, bresaka i nektarina ima dozvolu i Delan 700 WDG.

U nasadima kupina protiv uzročnika  sušenja izdanaka (Dydimella applanata), plamenjače (Peronospora sparsa) te pjegavosti lista (Mycosphaerella rubi) primijeniti: Ridomil Gold MZ Pepite.

Protiv šljivinog savijača (Cydia funebrane) primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) upotrijebiti: Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC.

Na lijesci protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Scatto,  Decis 100.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Požeško – slavonska županija

17.05.2019.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

 

21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

 27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinovu lozu treba zaštiti od uzročnika bolesti i izvršiti zaštitu gdje su mladice loze niži od 10 cm protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola)  Dithan M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG. U vinogradima s većim prirastom loze iznad 10 cm protiv plamenjače(Plasmopara viticola)jednim od fungicida: Mikal Flash, Galben F, Ridomil Gold Kombi  45 WG, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG.

Protiv  pepelnice(Uncinula necator) primijeniti: Karathane Gold 350 EC.

Protiv grinja koje uzrokuju erinoze (Colomerus vitis) u vinogradima s nižim porastom mladice i močivi sumpor u najvišoj dozi: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća. 

Požeško – slavonska županija

17.05.2019.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

27.06.2019.

Lipkom d.o.o.
  1. Mažuranića 81
Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođačima trajnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka.

Preporučuje se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Pyrus 400, Scala, Faban, Chorus 75 WG, (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Luna experience(djeluje i na krastavost) pa uz nju primijeniti i gore navedeni kontakni fungicid.

Od drugih fungicida protiv pepelnice primijeniti: Stroby WG  ili na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

Proizvođače šljiva višanja, trešanja, marelica , bresaka i nektarina upozoravamo da je potrebno izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)i primijeniti Captan WP 50 ili Kastor, u nasadima trešnje, marelica , bresaka i nektarina ima dozvolu i Delan 700 WDG.

Na lijesci protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Scatto,  Decis 100.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Požeško – slavonska županija

17.05.2019.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 8.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 14.00

21.05.2019.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 8.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

27.05.2019.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 9.00 – 13:00

27.06.2019.

Lipkom d.o.o.
  1. Mažuranića 81
Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr