Obavijest proizvođačima lijeske i oraha 07.10.2016.

 

Vlažno vrijeme je bitan čimbenik u širenju bakterija koje se šire kapljicama vode nanošene vjetrom, zato prije najavljenih kiša, savjetujemo provesti jesensku zaštitu lijeske i oraha protiv bakterijskih oboljenja; bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina) i bakterijskog raka (Pseudo – monas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) na orahu.

Simptomi bakterijske paleži se očituju na listu u obliku crvenkasto – smeđih pjega okruženim žućkasto – zelenim rubom, a bakterijskog raka stvaranjem rak-rana na granama. Ako se kora ukloni nožem, tkivo je smeđe boje, a na zaraženim dijelovima pojavljuje se karakteristični žućkasti bakterijski iscjedak. Grančice postaju tolerantnije kada prestanu rasti te odrvene. Bolesti se intenzivnije javljaju u vlažnim i kišovitim godinama.

Bakterijska (crna) pjegavost oraha se javlja na svim nadzemnim organima oraha. Na listu nastaju sitne pjege koje su u početku bezbojne, zatim smeđe, a na kraju potpuno crne. Raspoređene su duž žilica koje mijenjaju boju i pocrne gotovo po cijeloj dužini. Jače oboljeli mladi listovi se suše, ali ne otpadaju odmah. Štete na plodu se manifestiraju u obliku okruglastih pjega koje su u početku vodenaste, a kasnije postaju ulegnute i smeđe, te na kraju gotovo crne. Širenjem i spajanjem pjega zahvaćena je sve veća površina tkiva pa se plod smežura, sasuši i otpada. Bakterije prodiru i u unutrašnjost ploda, sve do jezgri koje postaju sluzave, a kasnije se sasuše, pocrne i propadaju. Tijekom rezidbe potrebno je odstraniti sve zaražene dijelove oraha i spaliti ih.

U početku simptome bakterioza pronalazimo u malom broju, ali s vremenom ako ne provodimo mjere zaštite njihov broj se povećava, tako da nastane zaraza cijelih stabala koja zaostaju u rastu i rodnosti.

Zaštitu prije najavljene kiše savjetujemo provesti jednim od fungicida:

Neoram WG (Bakreni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske
Bordoška juha Caffaro 20 WP – bakterioze lijeske i bakterijska pjegavost oraha
Champion WG 50 (bakreni hidroksida) bakterioze oraha i lijeske  

Aplikaciju je potrebno provesti uz što veći utrošak vode tj. škropiva i kvalitetno poprskati cijele voćke uključujući deblo. Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjećamo da u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani!

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

 

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine,
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis