Obavijest maslinarima! 19.09.2016.

Preporučamo preventivnu zaštitu protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina)  primjenom pripravka na osnovi bakarnog oksiklorida  (trgovačkog naziva NEORAM WG karenca 15 dana). Na praćenim lokalitetima i dalje bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) srednjeg i jačeg intenziteta. Radi preciznije kontrole praga štetnosti u vlastitom nasadu i učinkovitosti provedene zaštite maslinarima preporučamo vješanje i/ili zamjenu žutih ljepljivih ploča. Pregledom 100 plodova poželjno je procjenjivati zarazu ploda. Postotak zaraze ploda razlikuje se ovisno o dosada primijenjenim mjerama zaštite. Pripravci za suzbijanje maslinine muhe su navedeni u obavijesti od 29.08.2016. Prilikom izbora pripravka voditi računa o sortimentu i planiranim rokovima berbe!

Za procjenu stanja u pojedinačnim nasadima registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za savjetovanje kroz savjetnički paket.

U maslinicima šireg područja otoka Krka uočeno je sušenje pojedinačnih uglavnom jednogodišnjih izboja koje uzrokuju ličinke mušice maslinove kore (Resseliella oleisuga).Ovaj štetnik može imati 2 – 3 generacije godišnje pa zbog sprječavanja daljnjeg širenja preporučamo odstranjivanje napadnutih izboja do mjesta grananja jer se ličinke  nalaze ispod kore pri bazi napadnute grančice. Napadnute izboje je potrebno iznijeti iz maslinika i uništiti. Maslinarima ostalih područja također preporučamo pregled nasada na prisutnost ovog štetnika.

Zbog većeg broj poziva podsjećamo maslinare na Odluku Komisije (2015/789/EU) od 21. svibnja 2015. godine, o mjerama za sprečavanje unošenja u Europsku uniju bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) i širenja bakterije unutar Unije koja je izravno je primjenjiva u svim državama članicama. Zbog velikog fitosanitarnog rizika od ove karantenske bakterije, uzročnika između ostalog i brzog sušenja maslina, vrlo je važno njeno pravovremeno otkrivanje. Više informacija na http://mps.hr/default.aspx?id=15391. Posjednici maslina, odnosno svaka osoba koja posumnja na zarazu ovom bakterijom u obvezi je obavijestiti NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA. Kontakti za Primorsko-goransku županiju:

telefon (051)422-805; (051)377-197; e-mail: fitoinspekcija.rijeka@mps.hr.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati prema uputama, upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida. Uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, do 26. studenoga 2016. godine moraju biti barem jednom pregledani i imati znak o obavljenom pregledu.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis