Mogućnost dobrovoljnog smanjenja isporuke kravljeg mlijeka

Potpora Unije osigurana je za prihvatljive podnositelje zahtjeva koji smanje svoje isporuke kravljeg mlijeka za razdoblje od tri mjeseca u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, pod uvjetima utvrđenima Uredbom.

Potpora se dodjeljuje na temelju podnesenog zahtjeva, a minimalna količina smanjenja isporuke kravljeg mlijeka je 1.500 kg. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su proizvođači mlijeka koji su kravlje mlijeko isporučili prvim otkupljivačima u srpnju 2016. Potpora iznosi 14 EUR/100 kg kravljeg mlijeka za količinu koja odgovara razlici između kravljeg mlijeka isporučenog tijekom referentnog razdoblja i kravljeg mlijeka isporučenog tijekom razdoblja smanjenja.

Proizvođači mlijeka sami odlučuju o količini smanjenja koja se kreće između najmanje 1.500 kg i najviše 50 % isporuke iz referentnog razdoblja, ali moraju paziti pri prijavi količina jer u slučaju da je smanjenje veće od odobrenog potpora se dodjeljuje samo na onu količinu koje je odobrena, a ukoliko je smanjenje bilo manje od odobrenog, isplata se smanjuje primjenom koeficijenata smanjenja kako je propisano Uredbom.

Rokovi za podnošenje zahtjeva su do:

21. rujna 2016., 12:00 sati za prvo razdoblje smanjenja (listopad, studeni i prosinac 2016.);

12. listopada 2016., 12:00 sati za drugo razdoblje smanjenja (studeni/prosinac 2016. i siječanj 2017.);

9. studenoga 2016., 12:00 sati za treće razdoblje smanjenja (prosinac 2016. i siječanj/veljača 2017.);

7. prosinca 2016., 12:00 sati za četvrto razdoblje smanjenja (siječanj, veljača i ožujak 2017.).

Detalje i potrebnu dokumentaciju možete pogledati i na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede gdje su objavljene informacije o provedi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1612 оd 8. rujna 2016. o pružanju potpore za smanjenje isporuke mlijeka i to na linku http://www.mps.hr/default.aspx?id=17790

Kako se zahtjevi podnose prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dodatne informacije možete dobiti i na linku http://www.apprrr.hr/smanjenje-proizvodnje-mijeka-2074.aspx

Prilozi:

mr. sc. Dario Zagorec
viši koordinator za stočarstvo

Pripremi za ispis