Obavijest poljoprivrednicima! 26.08.2016.

Kroz sva odrađena predavanja do sada, kao i usmenim kontaktima sa poljoprivrednicima, Savjetodavna služba je naglašavala bitne obaveze kojih su se poljoprivrednici obavezni pridržavati kroz zakone i pravilnike a podložne su kontrolama i inspekcijskim nadzorima te samim time i mogućim kaznama.

Ponavljamo još jednom neke od obaveza iz područja zaštite bilja:

  1. Obavezno vođenje evidencije o upotrijebljenim sredstvima za zaštitu bilja

– poljoprivrednik je dužan voditi evidenciju i čuvati ju tri godine

– dužan ju je na zahtjev nadležnog tijela pokazati

– evidencija može biti u elektronskom obliku ili pisano rukom

– evidencija obavezno mora sadržavati: puni trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme primjene, količinu sredstva (doza ,koncentracija),namjena, veličina površine na koju se primjenjuje ,kultura na koju je primjenjeno ili druga uporaba (skladište i sl.)

Sva sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj moraju imati dozvolu i moraju se primjenjivati u skladu sa tom dozvolom (kultura na koju se primjenjuje, količina,namjena fenofaza i sl.)

  1. Koristiti propisanu opremu kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja
  2. Sve osobe koje kupuju i primjenjuju sredstva za zaštitu bilja moraju imati položen propisani tečaj i imati iskaznicu kojom to potvrđuju
  3. Uređaji za primjenu pesticida  moraju biti testiranu do 26.11.2016.   (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/  )
  4. Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti i za to dobiti odgovarajuću potvrdu
  5. Ukoliko ima nepotrošenih sredstava za zaštitu bilja na domaćinstvu propisno iz zbrinuti
  6. U usjevima i nasadima ne smije biti korova koji se posebno kontroliraju (ambrozija i abutilon)

Za sva pitanja i nejasnoće može se obratiti najbližem  uredu Savjetodavne službe.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail:
Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis