Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije! 02.08.2016.

Na ruderalnim staništima uz ceste i putove, primijećena je prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisifolia L). Ambrozija je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine.

Korijen joj je vretenast. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno sitnim dlačicama.

Vrlo je agresivna, proizvodi velike količine peluda koji kod osjetljivih ljudi izaziva alergijsku reakciju.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07), u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju. 

Preporuča se suzbijanje čupanjem biljke zajedno s korijenjem, okopavanje, te redovita višekratna košnja. U slučaju većih površina moguća je košnja ili tretiranje sredstvima za zaštitu bilja na bazi aktivne tvari glifosat.

Pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine također se reducira pojava ambrozije za naredne godine.

Mjere uklanjanja treba obaviti prije cvatnje ambrozije, kako bi se spriječilo stvaranje sjemena i njegovo širenje i u slijedećoj godini.

Poljoprivrednici, koji su korisnici izravnih plaćanja i Mjera ruralnog razvoja, moraju sprečavati neželjenu vegetaciju tj.korove ambroziju i mračnjak (Abutilon theophrasti) i prema pravilima Višestruke sukladnosti i Dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC 6).

Ukoliko se primjenjuju herbicidi skrećemo pozornost poljoprivrednicima da  uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail:
Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis