Obavijest proizvođačima jabuka! 01.08.2016.

Vruće i sparno vrijeme s povremenim pljuskovima pogoduje uvjetima  za razvoj sekundarnih infekcija  uzročnikom čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama.

  Za preventivnu zaštitu od navedenog uzročnika  u ljetnom periodu  moguće je koristiti jedan od pripravaka na osnovi : kaptana , ditianona, mankozeba , metirama , dodina ili pripravke na osnovi strobilurina : Stroby WG, Tercel ,Zato 50 WG,  Nativo 75 WG,  koji će ujedno djelovati i na uzročnika pepelnice. Zaštita od pepelnice moguća je i jednim od pripravaka:  Crystal .

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella ) je jačeg inteziteta te je uputno napraviti zaštitu . Suzbijanje navedenog štetnika  moguće je  napraviti jednim od navedenih pripravaka :Avaunt 15 SC, Affirm,  Calypso SC 480, Mospilan SC, Coragen 20 SC.

Vremenske prilike pogoduju razvoju lisnih uši i crvenog pauka. Upućujemo voćare da redovito pregledavaju nasade na prisutnost navedenih štetnika te da po potrebi primjene insekticid sukladno registraciji i karenci.

Prilikom odabira pripravka voditi računa da se odabere ona aktivna tvar koja je najmanje puta korištena tijekom vegetacije.

Zaštitu obaviti  za mirna vremena prema uputama na etiketi  sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis