Obavijest poljoprivrednicima! 15.07.2016.

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) NN 72/2007., u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja ovog korova, podsjećamo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja i održavanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice, željezničke pruge, parkove i druge javne zelene površine DA SU OBVEZNI REDOVITO U TIJEKU  SEZONE U VIŠE NAVRATA  PROVODITI MJERE UKLANJANJA AMBROZIJE .

Ambrozija producira velike količine polena koji kod osjetljivih ljudi izazivaju alergijske reakcije. Kako bi što je moguće više usporili širenje ovog invazivnog korova  na našem području apeliramo na sve građane da ambroziju uklanjaju mehanički čupanjem zajedno sa korijenom. Po potrebi, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja. Za neprovođenje mjera uklanjanja ambrozije predviđene su kaznene odredbe. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode poljoprivredna, šumarska i fitosanitarna inspekcija.

Korisnici potpora i Mjera ruralnog razvoja dužni su poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti (SMR) i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) na svim površinama u njihovom korištenju. GAEC 6. uvjetuje sprječavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom. Pod neželjenom vegetacijom podrazumijeva se ambrozija (Ambrosia artemisifolia), mračnjak (Abutilon theophrasti), višegodišnji korovi i drvenaste biljne vrste koje zarastaju poljoprivrednu površinu.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis