Obavijest poljoprivrednicima 27.06.2016.

Neke dijelove Krapinsko-zagorske županije jučer je pogodilo grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, pri čemu su oštećeni i višegodišnji nasadi.

Koja ćete sredstva primijeniti za zaštitu vinove loze nakon tuče, ovisi o tome prije koliko vremena je provedena posljednja zaštita nasada. Ukoliko je od posljednje zaštite proteklo 10 ili više dana, potrebno je primijeniti jedan od sistemičnih pripravaka koji sadrže i aktivnu tvar FOLPET jer ona pomaže zacjeljivanju rana nakon tuče. Takvi su pripravci Ridomil Gold Combi 45 WG, Galben F, Fantic F,Profiler, Verita , Pergado F, Curzate F.

Ako je od posljednje zaštite nasada prošlo manje od 10 dana, može se koristiti jedan od kontaktnih pripravaka s površinskim djelovanjem na bazi folpeta:  Folpan 80 WDG ili Futura 50 WP.

Za saniranje rana u voćnjacima preporučuje se upotreba pripravaka na bazi kaptana: na jabuci i kruški registrirani su Merpan 80 WDG i Captan 80 WG, a za koštičave voćke Captan WP 50 i Kastor.

U jače oštećenim vinogradima poželjna je i primjena fizioloških biostimulatora poput Poly-amina ili Drina, radi bržeg oporavka vinove loze.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

 

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis