Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 02.06.2016.

Zbog nestabilnog vremena popraćenog lokalnim oborinama bilježimo infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inequalis i V. pyrina). Širenju infekcije pogoduje kišno vrijeme, a najava je promjenjivog vremena i narednih dana.

Preporučamo koristiti kombinaciju fungicida sistemičnog djelovanja Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW, Fond 12 E i kontaktnog djelovanja npr. Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG.

Uvjeti toplog i sparnog vremena pogoduju širenju pepelnice (Podosphera leucotricha). U nasadima gdje je u jačoj mjeri prisutna pepelnica preporuka je mehanički odstraniti dio izboja da se smanji infektivni potencijal. Gore navedenim pripravcima može se dodati pripravak na bazi sumpora.

Vremenski uvjeti pogoduju razmnožavanju populacija lisnih ušiju pa preporučamo primjenu pripravka Pirimor 50 WG i NeemAzal TS.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

 

                                                               Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis