Obavijest posjednicima palmi 01.06.2016.

U slučaju da ste na palmama u svojim okućnicama ili na javnim površinama uočili simptome koji upućuju na zarazu palmi opasnim karantenskim štetnicima crvenom palminom pipom i palminim drvotočem molimo da to javite nadležnoj fitosanitarnoj inspekciji u županiji.

Kontakti za Primorsko-goransku županiju:

telefon (051)422-805; (051)377-197; e-mail: fitoinspekcija.rijeka@mps.hr.

Simptome napada možete vidjeti na ww.mps.hr Obavijest posjednicima palmi.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis